Ontwikkelvisie: Van zorgpark naar landgoed Voorburg

Zorgpark Voorburg opener en uitnodigender maken voor Vughtenaren. Daarom werkt Reinier van Arkel aan een ‘ontwikkelvisie Landgoed Voorburg’, in overleg met de gemeente Vught. Reinier van Arkel wil op het parkachtige terrein met zijn rijke geschiedenis een omgeving creëren waarin naast zorg, plaats is voor inwoners uit Vught om te wonen, werken en recreëren.

Om u als inwoner van Vught in de gelegenheid te stellen input te leveren voor de toekomstschets die Reinier van Arkel nu opstelt en hierover in gesprek te gaan, worden – rekening houdend met de coronamaatregelen – drie digitale informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten gaat Reinier van Arkel graag met u in dialoog om te horen wat u van de ideeën vindt en of u nog suggesties hebt.

Aanmelden
De digitale bijeenkomsten vinden plaats op: woensdag 4 november van 19.00 tot 20.30 uur, dinsdag 10 november van 19.00 tot 20.30 uur en donderdag 12 november van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door een mail te sturen naar landgoedvoorburg@reiniervanarkel.nl. Vermeld in de mail uw naam, e-mailadres en de datum en tijd waarop u bij voorkeur wilt deelnemen. U ontvangt vervolgens een digitale uitnodiging om deel te nemen. Om het gesprek goed te kunnen voeren, is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 25 deelnemers, waarbij geldt dat aanmeldingen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Raadpleeg de website
Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de digitale bijeenkomsten, dan kunt u vanaf vrijdag 6 november informatie vinden op www.reiniervanarkel.nl/landgoedvoorburg. Uw feedback kunt u delen door het reactieformulier op deze pagina in te vullen. Uw ideeën en suggesties vormen voor Reinier van Arkel waardevolle input voor de toekomstschets, die vervolgens wordt voorgelegd aan het college van B&W van Vught en die in de 1e helft van 2021 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Voorburg belangrijk voor de zorg
Landgoed Voorburg blijft voor Reinier van Arkel een belangrijke voorziening waar ook in de toekomst (hoog-)intensieve zorg in een beschermde en beschutte omgeving wordt geboden. Omdat sprake is van een kwetsbare groep cliënten, wordt deze zorg in de toekomst bij voorkeur geconcentreerd in enkele zones nabij de Kettingweg. Daarmee kan Reinier van Arkel die zorg op een goede manier invullen, maar kan de cliënten ook een omgeving worden geboden die bijdraagt aan hun herstel. Centraal op het terrein zullen de gebouwen Magnolia (voor oudere cliënten), Waterboog en Lichtboog (voor cliënten met een autismespectrumaandoening) behouden blijven. Ook kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof blijft de huidige gebouwen behouden aan de Boxtelseweg.

[Klik op de foto om te vergroten]
Ruimte voor Vughtenaren
Samen met de andere gebruikers van het landgoed en met de gemeente onderzoekt Reinier van Arkel nu de mogelijkheden om ook andere functies een plek te geven op het terrein. Het is de ambitie om het landgoed veel meer een onderdeel van Vught en de Vughtse gemeenschap te laten zijn. De prachtige omgeving met zijn lanen, grasvelden en monumentale gebouwen biedt een prachtige kans om een bij Vught passend woonmilieu aan te bieden. Bovendien is het denkbaar om (kleinschalige) vormen van werken op het landgoed te realiseren. Er ontstaat daarmee levendigheid op het terrein. Ook nu wordt het landgoed veel bezocht. Mensen brengen een bezoek aan de dierenweide, wandelen en sporten op het terrein, maken gebruik van het Activiteitencentrum, de Kookstudio en de sporthallen of ze bezoeken het winkeltje en de lunchroom bij de Watertoren. Het streven is om ruimte te bieden voor meer van dit soort activiteiten en wellicht ook evenementen om daarmee het terrein een levend onderdeel van Vught te laten worden.

Kijk ook bij

Kofferbakverkoop bij D’n Hop Boxtel

D’n Hop houdt op zondag 7 mei van 10.00-15.00 uur de eerste editie van de …