Ontwikkeling Landgoed Roucouleur minder omvangrijk

Het Vughtse college heeft 26 maart een standpunt ingenomen over de ontwikkeling van Landgoed Roucouleur aan de Glorieuxlaan in Vught. Initiatiefnemer Ben Mandemakers wilde op het lege grasveld, aan de oostzijde van het landgoed, een nieuw woongebouw met een footprint van 420 m2 en een hoogte van 15,50 meter bouwen, ongeveer 6.500 m3.

In dit woongebouw zouden 3 appartementen gerealiseerd worden. Daarnaast wil hij het rijksmonument restaureren. In het monument wil hij twee appartementen met een kantoor bouwen. Het gehele landgoed wordt opnieuw ingericht waarbij de openbare toegankelijkheid ook mogelijk wordt gemaakt.

Standpunt college
Het Vughtse college juicht het toe dat met dit initiatief het rijksmonument wordt gerestaureerd en de uitstraling en de toegankelijkheid van het landgoed worden verbeterd. Wel is het college van mening dat het nieuwe woongebouw veel te groot is. Het college heeft daarom een aantal kaders gesteld. Indien de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed positief tegenover de herinrichting en restauratie van het rijksmonument staat, kan het college zich vinden in het omzetten van de huidige functie naar 2 appartementen en een kantoor. Het college vraagt daarbij om rekening te houden met de opmerkingen van de rijksdienst en de gemeentelijke monumentencommissie.

De voorgestelde omvang van het nieuw te bouwen woongebouw neemt een te prominente plaats in op het landgoed en is te groot. Dit nieuwe gebouw moet altijd ondergeschikt zijn aan het het rijksmonument. Het woongebouw moet aan de oostzijde van het perceel en parallel aan de woningen van de Willem van Beuningenlaan gerealiseerd worden. Het college wil meedenken over een inhoudsmaat van maximaal 3.000 m3 in de vorm van 2 bouwlagen met kap en een maximale nokhoogte van 12 meter. Het door Mandemakers in een gesprek voorgestelde alternatief, een villa met koetshuis, vindt het college ook goed passen.

Reeburgpark
Vanuit gemeenschappelijk belang is de herinrichting van het landgoed volgens het college een forse verbetering. Een openbare verbinding tussen het Reeburgpark en de Glorieuxlaan is voor het college echter essentieel. De initiatiefnemer heeft aangegeven om een verbinding aan de westelijke rand van het perceel tussen Parc Glorieux en het landhuis Roucouleur te realiseren. Het college kan zich hierin vinden. De voorwaarden die het college stelt, zijn in een brief aan Mandemakers toegestuurd, hierin is ook het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad opgenomen.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …