Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid

Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Dit moet flora en fauna in en rond het water beschermen. Het verbod geldt zolang het nodig is.

Beken en sloten in Midden-Brabant krijgen voornamelijk water via regen. Na een uitzonderlijk nat voorjaar regent het nu al langere tijd niet en de droogte keert direct weer terug. De combinatie van zonnig en droog weer met wind en hoge temperaturen zorgt voor veel en snelle verdamping. Om te voorkomen dat het waterpeil nog sneller terugloopt is een uitbreiding van het onttrekkingsverbod nodig. Zo beschermen we de dieren en de waterkwaliteit en gaan we een verdere daling van het waterpeil in sloten en beken tegen.

Hele gebied met slechts drie uitzonderingen
Het verbod geldt voor het hele beheergebied van Waterschap De Dommel. Het verbod geldt ook voor alle zijsloten en wateren als visvijvers en vennen. Er zijn slechts drie uitzonderingen op het verbod: de Zandleij, het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal. Bekijk de actuele kaart voor het overzicht.

Het verbod geldt voor iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wil oppompen. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het blussen van brand met oppervlaktewater mag wel. Waterschap De Dommel controleert in het gebied op naleving van het verbod.

Wat kunnen we doen?
Waterschap De Dommel houdt de situatie in het gebied nauwlettend in de gaten. Stuwen staan waar mogelijk hoog om het water dat er is zo lang mogelijk vast te houden.

Het Dommelgebied kampt met structurele verdroging en er is geen makkelijke oplossing op korte termijn. Martijn Tholen, lid dagelijks bestuur: “We moeten leren zuinig te zijn met water. Dit geldt voor iedereen, ook in de eigen achtertuin. Het helpt al om nu even te wachten met het sproeien van de tuin. Het gazon kan best even wat minder groen zijn. Elke druppel telt.”

Info over actuele verboden
Op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …