Ontheemd erfgoed (9)

In Vught wordt veel gebouwd. Vaak betekent dat, dat oude gebouwen worden gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. Ook kunstwerken verdwijnen daardoor uit beeld. Soms worden ze herplaatst, maar soms ook verdwijnen ze naar de vuilstort. Het Vughts Museum doet zijn best om dit bedreigde erfgoed te redden. In deze rubriek vertellen we over een aantal kunstwerken die van hun plaats werden gehaald en wat ermee is gebeurd.

De Slingsby van Hovenschool
Een van de oudste scholen van Vught was de Slingsby van Hovenschool. Die werd in 1890 opgericht en stond aanvankelijk in de Schoolstraat, samen met de eerste Openbare School. De school werd opgericht door mevrouw Françoise Slingsby van Hoven-Rees, de weduwe van Frederik Willem (Slingsby) van Hoven, officier van Gezondheid. Het echtpaar woonde achtereenvolgens op kasteel Maurick, Huize Muyserick en het landgoed Reeburg.

De nieuwe school was een ‘bijzondere, neutrale school’. ‘Bijzonder’ wil zeggen dat het géén openbaar onderwijs was. Hoewel de oprichtster protestant was, werd het geen protestantse school, maar een particuliere school ‘voor alle gezindten’. In 1935 verhuisde de school naar de Van Voorst tot Voorststraat. Ook de Openbare School verhuisde daarheen. Er is een krantenfoto bewaard gebleven waarop te zien is dat mevrouw Juliëtte van Beuningen-Steggelaar de eerste steen inmetselt in de muur van de Slingsby van Hovenschool. De school bleef bestaan tot 1973. Uiteindelijk werden beide scholen afgebroken en verrees op die plek nieuwbouw. Aan de zijde van de Van Voorst tot Voorststraat werd in 2016 de huisartsenpraktijk ‘De Groene Beuk’ geopend.
De eerste steen van de Slingsby van Hovenschool werd door de ontwikkelaar van de nieuwbouw, Woningstichting Woonwijze (nu Woonstichting Charlotte van Beuningen) bij de sloop behouden en herplaatst in de nieuwbouw. De steen bevindt zich op de hoek van de Gogelstraat en de Van Voorst tot Voorststraat. Het echtpaar Slingsby van Hoven heeft nog meer betekenis voor Vught.

Mevrouw Juliëtte van Beuningen-Steggelaar metselt de eerste steen in in de muur van de Slingsby van Hovenschool

Frederik Willem schreef een omvangrijk boekwerk (twee delen) over de flora van Vught en omgeving. Daardoor is veel bekend over de natuur in onze gemeente omstreeks 1850-’80. Zijn echtgenote Françoise liet na haar dood een aanzienlijk vermogen na, dat zij gedeeltelijk onderbracht in een fonds om culturele doelen in Vught te steunen. Dat Slingsby van Hovenfonds bestaat nog steeds en is een ‘fonds op naam’ dat valt onder het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Henk Smeets

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …