Het voormalige postkantoor aan de Raadhuisstraat

Ontheemd erfgoed (3) – Het postkantoor

In Vught wordt veel gebouwd. Vaak betekent dat, dat oude gebouwen worden gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. Ook kunstwerken verdwijnen daardoor uit beeld. Soms worden ze herplaatst, maar soms ook verdwijnen ze naar de vuilstort. In deze rubriek vertellen we over een aantal kunstwerken die van hun plaats werden gehaald en wat ermee is gebeurd.

Door Henk Smeets

De steen die is opgeslagen op de gemeentewerf

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 1941 een nieuw postkantoor geopend aan de straat die het plein voor de Sint-Petruskerk verbond met het Raadhuis. In 1948 kreeg die straat dan ook de toepasselijke naam: Raadhuisstraat. Eerdere postkantoren lagen aan de Heuvel (toen H. Hartplein) en de Dorpsstraat. Het postkantoor in de Raadhuisstraat werd in 2009 gesloten. Bij die gelegenheid overhandigde Ton Stappers aan het Vughts Museum een oorkonde die was gemaakt ter gelegenheid van de opening in 1941. In 2016 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw ter vervanging van de Marktveldpassage. Veel Vughtenaren vonden het jammer dat het postkantoor moest verdwijnen. Toen dat toch gebeurde, pleitten ze ervoor om de deurlijst van de hoofdingang te behouden, omdat daarin heel mooi het symbool van de PTT (posthoorns) en het wapen van Vught waren uitgehouwen. De deurlijst werd opgeslagen op de gemeentewerf en ligt daar nog steeds. De hoop – toen en nu – is dat Green Development, de projectontwikkelaar van het project Marktveldplein, de deurlijst ergens zal laten terugkomen in de nieuwbouw. Daarmee zouden oud en nieuw fraai verbonden zijn.

Kijk ook bij

Vughts college geeft correspondentie met BD over gemeentelijke organisatie vrij

Het Vughtse college van B&W heeft de correspondentie met het Brabants Dagblad over de ontwikkelingen …