Onderzoeksresultaten ‘Waarstaatjegemeente’

Het tweejaarlijks onderzoek belicht de mate van tevredenheid van de burger over de onderwerpen woon- en leefklimaat, de relatie met de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Op alle onderdelen scoort Vught hoger dan andere gemeenten van gelijke omvang.

Deelnemers aan het onderzoek kregen de mogelijkheid aan te geven welke aspecten het zwaarst wegen in de beoordeling van de gemeente. In Vught is dat ‘Veiligheid’ (59% ten opzichte van 55% bij vergelijkbare gemeenten).

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de ingezette koers. Daarnaast bieden ze aanknopingspunten om het beleid op de verschillende onderdelen verder te ontwikkelen en te verbeteren op basis van de behoeften van de inwoner. Goede dienstverlening blijft dus onverminderd de inzet.

Het volledige onderzoek is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …