Zo als de plannen nu zijn, moeten fietsers, komend vanaf de Taalstraat, diagonaal de Bosscheweg oversteken

Onderzoek naar tweede fietsbrug bij rotonde

De Vughtse raad is akkoord gegaan met een bijdrage van 200.000 euro voor de aanpassing van de rotonde bij Hotel Vught. VVD en PvdA-GL dienden samen een motie in waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken of een tweede fietsbrug over de rotonde, aan de zijde van het hotel, mogelijk is.

Vught heeft eerder dit jaar al besloten om 375.000 euro bij te dragen aan de bouw van een fietsbrug aan de zijde van de spoorlijn om fietsers, die met grote snelheid vanuit Den Bosch op de rotonde aan komen rijden, van de rotonde weg te houden. Nadeel van de constructie is dat fietsers vanuit Vught op een onoverzichtelijk punt de Bosscheweg moeten oversteken om bij de fietsbrug te komen. De VVD had al in de commissievergadering aangekondigd dat de partij alléén met het voorstel voor de turborotonde zou instemmen als de veiligheid van de fietsers beter gewaarborgd zou worden. De drie coalitiepartijen kwamen nu met een gezamenlijke motie waarin het college wordt verzocht om op korte termijn te onderzoeken hoe een tweede fietsbrug ingepast kan worden en hierin samenwerking te zoeken met de provincie, gemeente ‘s-Hertogenbosch en Agrifood Capital. Ook de financiële gevolgen moeten in kaart gebracht worden. De overwegingen bij deze motie waren dat de aanleg van een turborotonde ook voor Vught een belangrijke schakel in de ringweg vormt en het voor de doorstroming van het autoverkeer een verbetering zal zijn. Omdat er nog geen veilige oplossing is gevonden voor het fietsverkeer vanuit Vught, is een tweede fietsbrug de beste oplossing voor deze onveilige situatie, zeker gezien de nog aan te leggen snelfietsroute. Uitstel van de beslissing over de turborotonde zou de subsidie voor zowel de fietsbrug als de turborotonde in gevaar brengen door de tijdslimieten die eraan verbonden zijn. De motie werd aangenomen, alleen GB stemde tegen.

Het voorstel voor de bijdrage aan de turborotonde haalde het ruim, maar kreeg geen steun van de oppositiepartijen SP, CDA en D66. Volgens Dianne Schellekens is de ombouw tot turborotonde niet urgent. “De ombouw lost een Bosch probleem op, we weten helemaal niet of het geld goed besteed wordt.” Wethouder Toine v.d. Ven was het daar niet mee eens: “Als we niet de overtuiging hadden dat dit ook een Vughts probleem oplost, zouden we geen euro bijdragen.” Hij wees erop dat de doorstroming op de rotonde belangrijk wordt voor de ontsluiting van Vught-Noord als het verkeer op de Postweg drukker wordt door de toekomstige afsluiting voor het autoverkeer van de Loonsebaan, de bouw van meer woningen en de werkzaamheden aan de Rijksinfra. De aansluiting op de randweg zal ook worden aangepast, zodat het verkeer niet 10 meter na de rotonde alweer stil komt te staan. De wethouder zag de motie als een opdracht om te komen tot een betere oplossing voor het fietsverkeer en beloofde op korte termijn, met de motie in zijn hand, met zijn collega uit ‘s-Hertogenbosch, ter plekke te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kijk ook bij

Toegangsbewijzen kerstvieringen H. Edith Stein Parochie

Ongetwijfeld hebben veel mensen zich afgevraagd hoe dat moet gaan met de kerstvieringen, wanneer we …