V.l.n.r.: Tim van Baalen, MusiCare; Helen Raamsdonk-Moscoviter, Farent/Welzijn Vught; Jelmer Lesterhuis, Theater De Speeldoos; Gemma Wiegant, MDM Vught; Wim Schlooz, Theaterwerkplaats Novalis (Foto: Eveline van Maasakkers)

Onderweg naar toekomstbestendige, creatieve hub in het hart van Vught

Op 30 maart ondertekenden Stichting Theater De Speeldoos, Stichting Muziek, Dans & Musical Vught (MDM), MusiCare, Vughtse Omroep Stichting, publieke omroep Novo3, welzijnsorganisatie Farent en theaterwerkplaats Novalis een visiedocument voor culturele samenwerking in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Dit is de start van een samenwerking op cultureel en sociaal-maatschappelijk vlak, aangewakkerd door de kansen die de voorgenomen nieuwbouw van cultureel centrum De Speeldoos in het centrum van Vught biedt.

De culturele en maatschappelijke partijen gaan gezamenlijk op zoek naar nieuwe vormen van verbinding op inhoudelijke programma’s om een duurzame impact te maken op de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Ze ontwikkelen een brede, gezamenlijke programmering die interactief met inwoners tot stand komt. En zij vormen een netwerkorganisatie waarbij zij kennis, informatie, middelen en activiteiten delen.

Nieuwbouw van De Speeldoos als kans voor een nieuw perspectief op cultuur
Op 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Vught besloten tot planvorming voor nieuwbouw van De Speeldoos op de huidige locatie in Vught. Hiermee ontstaat een unieke kans om cultuur te verbinden met andere deelsectoren zoals zorg, welzijn, sport, onderwijs en media. De initiatiefnemers staan voor een toekomstbestendige creatieve hub in het hart van Vught, waarin verbinding, samenwerking en inclusie centraal staan. Hiermee leveren de partijen een essentiële bijdrage aan belangrijke lokale maatschappelijke vraagstukken voor de komende decennia. Door over de grenzen van sectoren heen te werken, komen oplossingen tot stand die er los van elkaar niet zouden zijn. De optelsom is veel meer dan de som der delen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van talent, beleving van kunst en cultuur, bevorderen van welzijn, inclusie, en de vorming van identiteit.

Aan de slag met de plannen
De komende periode werken de partijen de plannen verder uit. Bij de ontwikkeling van een nieuwe Speeldoos geldt idealiter: vorm volgt inhoud. De behoeften in de gemeente zijn wat hen betreft de belangrijkste uitgangspunten bij de invulling van de nieuwbouw van een cultureel centrum.

Kijk ook bij

Verrassende winnaars op grootste degen-schermtoernooi van Nederland

Afgelopen weekend werd in Rosmalen de tweede editie gehouden van wat nu al is uitgegroeid …