Bovenaanzicht centrumplan Oost

Onafhankelijk onderzoek bevestigt dat route Raadhuisstraat naar bevoorradingshof voldoet aan richtlijnen verkeersveiligheid

Het gebruik van het bevoorradingshof aan de Raadhuisstraat als onderdeel van Centrumplan Oost, voldoet – zonder dat er nadere maatregelen nodig zijn – aan de CROW-richtlijnen voor verkeersveiligheid. Dit houdt in, dat er géén onevenredige frictie is tussen het bevoorradingsverkeer (vrachtverkeer) en de andere verkeersdeelnemers in de Raadhuisstraat. Dat concludeert het adviesbureau Exante na een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek in opdracht van de gemeente Vught.

Bij het onderzoek is gekeken naar de inrichting van de weg en toekomstige intensiteiten van het verkeer, het werkelijk verkeersgedrag op straat en de geregistreerde ongevallen. Bovendien heeft het bureau beoordeeld of de verkeersveiligheid toeneemt als de rijrichting van de Raadhuisstraat en Ploegstraat wordt omgedraaid. Deze laatste onderzoeksvraag werd gesteld op verzoek van een aantal bewoners.

Ideale wegprofiel
Het onderzoek wijst uit, dat de toekomstige verkeersdruk ruimschoots onder de grens blijft voor dit type weg. Verder voldoen wegbreedte en wegontwerp aan de eisen, die er op deze locatie aan gesteld worden. Sterker nog: ze komen in de gegeven situatie overeen met het ideale wegprofiel en de ideale basiskenmerken. Vanuit Duurzaam Veilig en de verkeersveiligheid is er daarmee sprake van de ideale inrichting. Ook het verkeersgedrag leidt niet tot onveilige situaties. Omdat er de laatste drie jaar geen verkeersongevallen zijn geregistreerd, is er bovendien geen sprake van objectieve onveiligheid. Tenslotte is de kans dat wachtende vrachtwagens de Raadhuisstraat blokkeren, erg klein. Zelfs kleiner dan 1%, zo laat een kansberekening zien.

Niet veiliger
Het onderzoek laat ook zien dat het omkeren van de rijrichtingen van Raadhuisstraat en Ploegstraat niet leidt tot een toename van de verkeersveiligheid. Aanleiding voor het verkeersonderzoek is de zorg van een aantal bewoners in het centrum. Zij betwijfelen of de bevoorradingsroute door de Raadhuisstraat voldoende veilig is en of de straat het extra vrachtverkeer kan opvangen. Daarnaast verwachten zij dat er onveilige situaties ontstaan voor de voetgangers en fietsers in het centrum. Het college nam de zorg serieus en zegde toe een onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid uit te laten voeren, waarvan het resultaat nu bekend is.

Vooruit rijden
De bevoorradingsroute door de Raadhuisstraat naar het bevoorradingshof leidt het vrachtverkeer door een openbare, afgebakende verkeersweg. Hiermee wordt het huidige gemanoeuvreer van de vrachtwagens op het Baron van Hövellplein (het parkeerterrein bij AH), tussen de winkelende bezoekers, grotendeels overbodig. Al eerder paste ontwikkelaar Green het plan zodanig aan dat vrachtwagens niet langer achteruit hoeven te rijden in de openbare ruimte, maar vooruit het bevoorradingshof in kunnen rijden. Natuurlijk is het risico op een ongeval nooit uit te sluiten, maar het college is ervan overtuigd, dat de uitkomst van het verkeersonderzoek, mét de ‘vooruit rijden’ maatregelen van Green, bevestigt dat de gekozen bevoorradingsroute geen afbreuk doet aan de verkeersveiligheid in het Vughts centrum.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …