Ombouw N65: oppositie wil nu nog geen besluit over aanpassing bebouwde kom

De Vughtse politiek is het niet eens over een voorstel van het college om de bebouwde kom van de gemeente te wijzigen waardoor de N65 geheel buiten de bebouwde kom komt te liggen. Daardoor wordt het mogelijk voor de hele N65 in de toekomst de snelheid van 80 km p/u te realiseren.

De coalitiepartijen willen deze stap nu al zetten, omdat dit nodig is in verband met het bestemmingsplan dat de realisatie van de VKA+-variant, met ongelijkvloerse kruisingen, mogelijk moet maken. De oppositiepartijen vinden het onnodig deze maatregel nu te nemen, omdat Vught daarmee de zeggenschap over de snelheid op de weg nu al uit handen geeft aan Rijkswaterstaat.

CDA, D66 en SP zijn bang dat de snelheid op de weg al verhoogd zal worden naar 80 km voordat de herinrichting van de weg klaar is. Daarnaast vindt D66 dat de snelheid op de weg tijdens de ombouw naar 50 km per uur verlaagd zou moeten worden om de stikstofdepositie omlaag te brengen. De partij heeft gevraagd om een onderzoek naar de gevolgen voor de CO2- en stikstofuitstoot bij een verlaging van de snelheid naar 50 km. Het college wil daar niet aan, omdat onderzoek van TNO al heeft uitgewezen dat zowel bij snelheden boven de 80 als beneden de 80 km de uitstoot hoger wordt. Dit heeft te maken met het gegeven dat bij deze snelheid de verbranding in de motoren optimaal is.

Een onderzoek kost 10.000 euro, terwijl het resultaat vooraf al bekend is, dus volgens het college weggegooid geld. Wethouder Guus van Woesik verzekerde dat de 80 km per uur pas daadwerkelijk ingevoerd zal worden rond 2027, op het moment dat de ombouw van de weg volledig gerealiseerd is. Nu gelden er op de N65 nog 3 verschillende snelheden, namelijk 70, 80 en 100 km. De wethouder was er niet bang voor dat Rijkswaterstaat de snelheid op de weg gaat verhogen naar 80 km vóórdat die helemaal voldoet aan de eisen. Daarnaast wees hij erop dat de raad al op 20 februari 2019, met de keuze voor de VKA+-variant, besloten heeft dat de snelheid uiteindelijk naar 80 km gaat.

De oppositie bleef erbij dat het niet verstandig was de troeven nu al uit handen te geven. Yvonne Vos (CDA) gaf aan dat haar partij overweegt in de raadsvergadering met een amendement te komen waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de maximumsnelheid omhoog kan. Suzanne van Wiggen (SP) noemde het een dom besluit om de 80 km nu al mogelijk te maken. Ze voelde wel iets voor het amendement dat het CDA in het vooruitzicht stelde: “Dan krijg je tenminste wat je wilt.”

De coalitiepartijen vonden echter dat het bestemmingsplan voor de N65 géén vertraging mag oplopen door uitstel van de besluitvorming. Ton van der Vossen: “Ik word er bedroefd van dat D66 het resultaat van een TNO-onderzoek ‘ook maar een meninkje noemt’ en dat de SP en het CDA Rijkswaterstaat niet vertrouwen.”

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …