Officiële opening nieuwe ontsluitingsweg bij PI Vught

Dinsdag 9 januari openden minister Weerwind voor Rechtsbescherming en burgemeester Van de Mortel samen een nieuwe, tijdelijke ontsluitingsweg van en naar de PI Vught. Dat gebeurde in de aanwezigheid van de directie van de Penitentiaire Inrichting (PI), alle betrokken organisaties en bewoners uit de omgeving. Deze weg gaat ervoor zorgen dat het veiliger wordt in de omgeving van PI Vught.

Landelijk hebben we te maken met steeds zwaardere criminaliteit. Dat voelt niet alleen PI Vught, maar ook de omgeving om de PI heen. Door grote rechtszaken zijn er behoorlijk wat transporten met hoog risico van en naar de PI. Nu gaan deze nog dwars door Vught of Cromvoirt, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Door de nieuwe weg worden de vervoersbewegingen onvoorspelbaarder en dus veiliger voor de woonkernen in het gebied. Door de betere uitwijkmogelijkheden kan bij een dreiging een andere route worden genomen dan gepland. De verkeersdrukte zal ook afnemen en er ontstaat meer ruimte om op een prettige en veilige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Meer veiligheidsmaatregelen
Inmiddels zijn ook andere maatregelen genomen om de veiligheid in de omgeving te verbeteren. Zo is er een tijdelijke parkeergarage gekomen en worden voorbereidingen getroffen voor een permanente ontsluitingsweg aan de westzijde van de PI, ter ontlasting van de Lunettenlaan. In PI Vught zijn twee speciale videoruimtes ingericht waar gedetineerden in de EBI digitaal kunnen worden gehoord door de rechtbank en er zijn voorbereidingen voor de bouw van een zittingszaal in de PI. Dit leidt tot minder transporten.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …