Nog meer bomen langs N65 gekapt

Tijdens een raadsinformatieavond op 4 maart over de N65 meldde wethouder Mark du Maine dat 128 bomen extra moeten wijken langs de weg om ruimte te maken voor vangrails langs de weg, 78 op Tilburgs en 50 op grondgebied van Vught en Helvoirt. De nieuwe raadsleden werden bijgepraat over de stand van zaken rond de N65 en PHS.

In de afgelopen 15 jaar vonden er op de N65 829 ongelukken plaats. In veel gevallen kwamen voertuigen in aanraking met een boom. Daarom willen Rijk en Provincie langs de hele weg tussen Tilburg en Vught houten geleiderails plaatsen. Daarvoor moeten nog eens 128 bomen extra worden gekapt. Die komen boven op de 418 bomen die in Vught al op de nominatie stonden om gekapt te worden voor de reconstructie van de N65.

Start pas in 2022
De werkzaamheden aan de N65 gaan pas in het begin van 2022 van start, tenminste als de Raad van State het hele project niet van tafel veegt. Tijdens de zitting van de voorzieningenrechter van de Raad van State, die dinsdag 2 maart werd gehouden, bleek dat een uitspraak in de bodemprocedure over het bestemmingsplan N65 pas eind dit jaar verwacht kan worden. De advocaat van de gemeente Vught verklaarde dat de werkzaamheden niet zullen beginnen voor de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. In de raadsinformatiebijeenkomst werd er nog vanuit gegaan dat de werkzaamheden aan de N65 eind 2024 gereed zullen zijn. Dat wordt wat krap als pas in de loop van 2022 begonnen kan worden. De gemeente Vught vindt het wel belangrijk dat de N65 klaar is voor er met de werkzaamheden aan het spoor wordt begonnen. Het is in verband met de overlast niet wenselijk als er tegelijk aan de 2 projecten wordt gewerkt. Er werd gevraagd of de raad nog invloed kan uitoefenen op de plannen rond de N65. Die ruimte blijkt er nauwelijks te zijn. Als Vught zaken anders wil regelen dan nu in de plannen staat, komen de kosten voor rekening van de gemeente. Ook kwam de maximumsnelheid op de N65 ter sprake. Vught blijft proberen om Rijkswaterstaat te bewegen de snelheid op het eerste gedeelte van de N65, na de aftakking van de A2, te verlagen van 100 naar 80 km. Dit is nog steeds niet gelukt. Wel werd de raadsleden verzekerd dat de snelheid op de rest van de N65 niet naar 100 km zal gaan. De weg in de bebouwde kom van Vught is daarop niet ingericht en ook in Helvoirt zal de snelheid niet omhooggaan naar 100.

Risico
Het risico voor het duurder uitvallen van de aanleg is voor de N65 door de Provincie overgenomen. Voor de PHS ligt dit anders en loopt Vught een risico tot 3,3% van de meerkosten boven de 509 miljoen. Dat kan eventueel om behoorlijke bedragen gaan en wethouder Mark du Maine maakte duidelijk dat Vught er alles aan doet om van dit risico af te komen. Du Maine: “Dit is niet meer te betalen, het geld is er niet.” Er werd gevraagd of de geluidsschermen bij de Willem III laan niet allemaal naar 3 meter hoog kunnen. Nu worden ze de laatste 85 meter maar 2 meter. De gemeente wil daar niet aan gezien de extra kosten, bovendien zijn de geluidsschermen nu ook maar 2 meter hoog. De extra kosten voor 2x 85 meter geluidsschermen zou Vught zelf moeten ophoesten.

Kijk ook bij

Nachtvlinders kijken tijdens de Nationale Nachtvlindernacht

Op vrijdagavond 1 en zaterdagavond 2 juli is de 18e Nationale Nachtvlindernacht van De Vlinderstichting. …