Artist’s impression Mariakerk © Woudstra Architecten

‘Niks mis met procedure ombouw kerk aan Mariaplein’

Het Vughtse college heeft vorige week uitvoerig geantwoord op 10 indringende vragen over de gang van zaken rond de vergunningverlening voor de bouw van 30 zorgwoningen in de voormalige R.K. kerk in het monumentale Kropholler-complex aan het Mariaplein in Vught-Noord. De grote lijn is dat er in dit dossier niet is afgeweken van de normale gang van zaken, zoals uit de vraagstelling van D66 zou kunnen worden opgemaakt. Wel wordt aangegeven dat in de publicatie op de gemeentepagina in Het Klaverblad van 10 februari 2021 per abuis is vermeld dat een omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Mariakerk is verleend. Dat is echter niet het geval. Er is nog géén omgevingsvergunning verleend, maar een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.

Het bestemmingsplan ‘Taalstraat/Loyolalaan’ kent aan de Mariakerk de bestemming ‘Maatschappelijk’ toe. Binnen deze bestemming zijn de aangevraagde zorgwoningen toegestaan (zorgcentrum). Het plan om in de Mariakerk zorgwoningen met 24 uurszorg te realiseren, past binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan en hiervoor is dus géén wijziging of afwijking noodzakelijk. Omdat op het perceel van de Mariakerk niet zelfstandig kan worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen, heeft de initiatiefnemer ook de bijbehorende pastorie en sacristie, die aan de Taalstraat liggen, bij het plan betrokken. De pastorie beschikt over een parkeerterrein dat kan voorzien in 17 parkeerplaatsen terwijl er volgens de geldende ‘Parkeernota’ maar 15 plaatsen nodig zijn om in de parkeerbehoefte van het zorgcentrum te voorzien. Op de pastorie en de parkeerplaats rust de bestemming ‘Kantoor’. Binnen deze bestemming zijn maatschappelijke functies en bijbehorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, echter niet toegestaan. Uitsluitend ten aanzien van dit gedeelte is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Omdat het bouwplan voor dit gedeelte het bebouwd volume en oppervlak niet vergroot, is door aanvrager verzocht toepassing te geven aan de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’ (artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) om met vergunning van het bestemmingsplan af te wijken. De Mariakerk is een rijksmonument. In de voorbereiding van het besluit heeft verplichte advisering plaatsgevonden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 17 maart. Dat kan ook online, klik hier.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …