Foto: Joke Postma

Nieuwe ouderenadviseurs klaar voor huisbezoeken senioren

Woensdag 27 februari heeft wethouder Saskia Heijboer tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Raadhuis aan 7 vrijwilligers het certificaat van de training ‘Vrijwillige Ouderenadviseur’ uitgereikt. De training is verzorgd door Moniek van Oss, specialist ouderenwerk van Welzijn Vught. Omdat Moniek als inhoudelijk projectondersteuner betrokken is bij de ouderenadviseurs, kan ze maatwerk leveren. De training is dan ook helemaal toegesneden op de Vughtse praktijk.

Wethouder Heijboer benadrukte in haar toespraak dat Vught een dubbel vergrijzende gemeente is en dat het daarom des te belangrijker is dat ouderen zo lang en zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid van de ouderenadviseurs en de bereidheid zich in te gaan zetten om ouderen te informeren, te adviseren, met hen mee te denken over oplossingen. Uitgangspunt blijft de vraag en de wens van degene die bezocht wordt. Wethouder Heijboer gaf verder aan dat voor ouderenadviseurs een belangrijke taak is weggelegd om eenzaamheid of andere problematiek te signaleren. Het feit dat de ouderenadviseurs zelf ook senioren zijn en bovendien vrijwilliger zijn bij Ouderen Samen, zorgt voor laagdrempeligheid. Het is gemakkelijker om je verhaal neer te leggen bij iemand die min of meer leeftijdgenoot is dan bij een ‘jong ding’, aldus wethouder Heijboer. Kortom: er is werk aan de winkel voor de in totaal 18 ouderenadviseurs die vanaf nu actief zijn!

Aan het eind van de bijeenkomst hebben alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst ontvangen uit handen van voorzitter Anneke van Wijmen, die ze ter plekke hebben getekend. Het samenzijn is afgesloten met een foto op de trappen van het raadhuis. De ouderenadviseurs zijn te herkennen aan de bloemen.

Kijk ook bij

Nachtelijke afsluiting tussen kruising Heusdensebaan en Berkel-Enschot

Rijkswaterstaat voert geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan de A65/N65 in de richting van Tilburg. Hierdoor is …