Nieuwe onafhankelijke cliëntondersteuners aan de slag

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die een aanvraag doet bij de gemeente voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing, recht heeft op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bij een Wmo-aanvraag komt er een gesprek -ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd- tussen een medewerker van Wegwijs+ en de inwoner of cliënt.

Het feit dat de clientondersteuners zelf ook senioren zijn en bovendien vrijwilliger zijn bij Ouderen Samen of de Belangenvereniging Senioren Vught (voorheen KBO) zorgt voor laagdrempeligheid. Het is gemakkelijker om je verhaal neer te leggen bij iemand die min of meer leeftijdgenoot is dan bij een jongere die zelf in heel andere omstandigheden verkeert. Kortom: er is werk aan de winkel voor de in totaal 11 cliëntondersteuners die nu actief zijn! Bij de huidige, tweede lichting cliëntondersteuners is één vrijwilliger die afkomstig is uit Helvoirt. Dit opent perspectieven voor de samenwerking met Helvoirt en hiermee kan al vooruitgelopen worden op het feit dat Helvoirt in 2021 bij Vught komt.

Vragen
Hebt u vragen of interesse in cliëntondersteuning? Neem dan contact op via info@ouderensamen.nl of bel 073-6565350 van Welzijn Vught. De cliëntondersteuning is gratis en u beslist zelf of u er gebruik van wilt maken.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …