Nieuwe meetmethode voor de WOZ-waarde

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2022 de WOZ-waarde verplicht vaststellen op basis van de oppervlakte van de woning. Voorheen mochten ze die ook baseren op de inhoud van een huis. Vught behoort tot de 250 gemeenten in Nederland die de verandering tot het laatst hebben uitgesteld. Omdat de verandering van invloed kan zijn op de WOZ-waarde van de woning, die samen met het OZB-tarief de hoogte van de Onroerendezaakbelasting bepaalt, zal de aanslag dit jaar in Vught minstens een maand later in de bus vallen dan eind februari.

Gemeenten weten al sinds 2017 dat de berekening van de WOZ-waarde gaat veranderen. Er gold een overgangstermijn van vijf jaar om de WOZ-waardering om te zetten. De gedachte achter het meten van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud is, dat dit beter aansluit bij de manier waarop bijvoorbeeld taxateurs en makelaars de waarde van woningen bepalen. Bovendien is het voor huiseigenaren in de meeste woningen makkelijker om de oppervlakte te meten dan de inhoud. De Waarderingskamer, de toezichthouder op de WOZ, verwacht dat door de nieuwe meetmethode de WOZ-waarde hoger of lager kan uitvallen. Volgens de vereniging ‘Eigen Huis’ is lastig te beoordelen wat precies het gevolg is in individuele gevallen, omdat voor woningen, ook zonder die wijziging, de gemiddelde WOZ-waarde door de marktontwikkelingen in 2021 naar verwachting met zo’n 9% is gestegen.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een huis. Deze waarde wordt als basis gebruikt voor een aantal belastingen en heffingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapsbelasting, inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting. De waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland is vastgelegd in de wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig.

OZB
In de raadsvergadering van december zijn de OZB-tarieven voorlopig vastgesteld met voldoende marge om in 2022, zodra inzicht bestaat in de marktwerking, de tarieven definitief vast te stellen zodat de lastenstijging door de OZB in 2022 beperkt blijft tot de inflatiecorrectie van 1,5%. Overigens blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten dat de OZB in 2022 gemiddeld met 2,1% omhoog gaat. In een aantal gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan 10% en er zijn ook gemeenten waar de OZB met meer dan 20% omhoog gaat.

In 2020 en 2021 waren er diverse ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het proces van herwaarderen in Vught, waardoor nog geen voldoende accurate inschatting van de woningwaarden gemaakt kon worden. Zo bracht de herindeling met zich mee dat Helvoirt voor het eerst getaxeerd moest worden. Daarnaast kon vanwege de herindeling een gepland nieuw softwarepakket pas in 2021 worden geïmplementeerd. Hierbij hoort een nieuw waarderingsmodel dat ingeregeld en verfijnd diende te worden en ook de gewijzigde waarderingsinstructie voor woningen speelt een rol, waarbij dus wordt gewaardeerd op basis van oppervlakte in plaats van inhoud. In de laatste raadsvergadering van 2021 kondigde wethouder Mark du Maine aan dat het niet gaat lukken om de OZB-tarieven in de raadsvergadering van 10 februari vast te stellen. De daaropvolgende raadsvergadering staat voor 17 maart op de agenda. Voor belastingjaar 2023 is het de bedoeling, zoals gebruikelijk, alle tarieven in december 2022 aan te bieden aan de raad.

Kijk ook bij

Fototentoonstelling JBZ Boxtel

Nog tot 6 september is er in de gangen en wachtkamers van de polikliniek van …