Nieuwe lotgenotengroepen bij Vicki Brownhuis

Er zijn veel mensen met kanker. Maar er zijn nog veel meer mensen die zich zorgen maken over iemand met kanker. Of die een dierbare hebben verloren aan de ziekte. Ook zij verdienen steun. Daarom start het Vicki Brownhuis in september met twee nieuwe lotgenotengroepen: Vicki Young en Vicki Nabestaanden.

Voor jongeren
Vicki Young is een lotgenotengroep voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met kanker in hun omgeving. Dat kan een zieke ouder zijn, een broer of zus of goede vriend(in), bijvoorbeeld. Je ontmoet bij Vicki Young jongeren die hetzelfde doormaken. Je kunt ervaringen delen, tips uitwisselen en er is ruimte om emoties te delen. Deze groep wordt begeleid door Els Bruurmijn. De groep komt in totaal zes keer bij elkaar op de donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in de periode september t/m december 2023.

Voor nabestaanden
Vicki Nabestaanden is er voor volwassenen die een dierbare hebben verloren aan kanker. In een veilige setting kun je onderwerpen bespreken en ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld op het gebied van verlies en rouw, maar ook rondom praktische zaken. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf bepaald. De groep start in september en komt elke tweede woensdagavond van de maand samen in het Vicki Brownhuis. Daarbij is er plek voor 6 tot 8 deelnemers. Deze lotgenotengroep wordt begeleid door Pien van Veen en Francine Simonis-van de Laar.

Meer informatie
In de eerste helft van dit jaar startte lotgenotengroep Vicki Partners – men, voor mannen wier partner kanker heeft. Deze groep heeft nog plek voor nieuwe deelnemers. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een van de lotgenotengroep bij het Vicki Brownhuis? Kijk dan in de activiteitenkalender op www.vickibrownhuis.nl voor meer informatie of bel/mail ons.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …