Nieuwe kans voor beuk Maurickplein?

In een antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-GL antwoordde het Vughtse college op 1 juni: “De nieuwe, veilige inrichting van het Maurickplein biedt helaas geen plaats aan de ‘bruine’ beuk op de huidige locatie. Bovendien is er slechts een geringe overlevingskans bij verplanten en tot slot ontbreekt hier een geschikte alternatieve locatie voor de boom die aan de gewenste condities voldoet. Het voorgestelde tracé tussen de beuk en het geluidsscherm is niet mogelijk in verband met de beperkte ruimte. Aanleg van een weg over het wortelpakket van de beuk of ophoging over het wortelpakket is nadelig voor de levensverwachting. Het tracé direct naast de beuk is niet mogelijk, omdat daarbij niet kan worden voldaan aan de voorwaarden die aan de nieuwe inrichting zijn gesteld.” Het Brabants Dagblad van zaterdag 16 juni wist echter te melden dat er een nieuwe kans komt voor de 80-jarige beuk. Er zou alsnog een onderzoek worden gestart om te kijken of het mogelijk is om de boom via een alternatief plan te behouden. Opmerkelijk, omdat bij de beantwoording van de vragen een brief zit van Cobra boomadviseurs waarin staat: “De realisatie van het alternatieve plan, waarbij een weg tussen de geluidswal en de boom komt te liggen, heeft weinig duurzaamheidsaspecten in zich. De boomtechnische randvoorwaarden zijn namelijk helder: wanneer de boom nog circa 50 jaar gehandhaafd moet blijven in de nieuwe situatie, dan moet er bovengronds een afstand van ten minste 90 cm uit de stam van de boom worden aangehouden. Het maaiveld mag bovendien in de basis niet veranderd worden, wat betekent dat ter plaatse van de kluit van de boom een zwevende constructie aangelegd moet worden. Civiel- en veiligheidstechnisch verwachten wij hierbij haast onoverbrugbare problemen, maar dat moet verder uitgezocht worden.” Dat roept de vraag op of de antwoorden van het college aan PvdA-GL wel kloppen en wat voorbarig waren. Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn de antwoorden echter juist. “We stellen géén onderzoek in naar de mogelijkheid om de beuk te behouden. Samen met Stichting Boom en Bos hebben we gevraagd of Vermeulen Boomadvies een Boom effect analyse wil uitvoeren voor deze beuk. In deze analyse komt te staan wat de gevolgen voor de beuk zijn als de weg op de wortels wordt aangelegd. Volgens onze eigen Nota Groen moet de gemeente zo’n ‘Boom effect analyse’ in dit geval altijd uitvoeren.”

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …