Nieuwe bridgeclub in Vught

Stichting Bridge Promotie Vught heeft besloten om een nieuwe bridgeclub op te richten. Passantenclub De Opening wil minder ervaren bridgers helpen zich verder te bekwamen in de bridgesport.

In de vele contacten met beginnende bridgers is de indruk ontstaan dat in de praktijk de stap naar het lidmaatschap van een bridgeclub te groot is. De redenen hiervoor zijn o.a. het verschil in speeltempo en het kennisniveau, hetgeen vaak leidt tot het afhaken van de bridger.

Door lid te worden van de Passantenclub worden de leden geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met een hoger speeltempo, krijgen zij les over bepaalde bridgethema’s en maken zij zich een aantal praktische zaken eigen zoals de puntentelling, omgang met bridgemates, etc.. Zo kunnen zij ervaren wat bridgen in clubverband is.  Voor eventuele vragen zijn op de speelavond enkele ervaren spelers aanwezig.

‘De Opening’ houdt haar clubavonden met ingang van 7 september op donderdag in Woonzorgcentrum Theresia. Verdere informatie is te vinden op de site www.bridgevught.nl.

Kijk ook bij

Stem mee met de Vughtse Kerst Top 40 2022

December is dé maand van de lijstjes: cadeaulijstjes, mooiste-sportmomenten-lijstjes, TOP2000-lijstjes. Maar sinds twee jaar ook …