Nieuwe AED bij De Vlasborch

Op 8 februari heeft Stichting HartVeilig Vught weer een AED (defibrillator) opgehangen, waarmee Vught goed op weg is om volledig hartveilig te worden. Met behulp van een donatie van de Hartstichting kon de AED worden gefinancierd en vervolgens is deze opgehangen bij De Vlasborch.

Zo wordt het netwerk van AED’s in Vught steeds meer dekkend. Het is de bedoeling dat er bij iedere inwoner van de gemeente Vught binnen een straal van 400 meter, een AED komt te hangen, zodat er bij een hartstilstand binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd kan worden.

Zo snel mogelijk
Stichting Hartveilig Vught heeft als doelstelling om Vught en Cromvoirt zo snel mogelijk hartveilig te maken, in nauwe samenwerking met de Stichting 6 Minuten Zone in Helvoirt. Daar is al geruime tijd een goed functionerend en dekkend netwerk aanwezig. In de gehele gemeente Vught zijn er nu 85 AED’s operationeel. Het grootste deel daarvan is aangemeld bij de landelijke stichting HartslagNu, die wanneer 112 gebeld is bij een hartstilstand, via een app burgerhulpverleners (HSN-vrijwilligers) oproept. Daarbij wordt direct aangegeven waar het slachtoffer zich bevindt en waar de dichtstbijzijnde AED op te halen is.

AED’s aanmelden
Om het netwerk verder compleet te maken zijn nog ongeveer 10 AED’s nodig. Er zijn vast nog AED’s in de gemeente die bij Stichting HartVeilig Vught niet bekend zijn en die ook niet zijn aangemeld bij de Stichting HartslagNu. Deze AED’s zou de stichting graag in beeld krijgen. De stichting doet hierbij dan ook een oproep om deze AED’s aan te melden, zodat zij deze kan opnemen en operationeel maken voor iedereen met een hartstilstand in Vught. Eventueel kan de stichting dan ook het onderhoud van deze AED’s op zich nemen.

Vrijwilligers
Een cruciale rol bij reanimaties is weggelegd voor de burgerhulpverleners/HSN-vrijwilligers. Er zijn nu ongeveer 40 van deze helden actief in Vught, maar dat is te weinig. Daarom doet de stichting een oproep aan iedereen die klaar wil staan voor zijn medeburgers in nood: geef je op voor een 2 uur durende reanimatiecursus bij jou in de buurt. Je leert hierbij ook hoe de AED bediend moet worden. Wanneer je je dan aanmeldt bij Stichting HartslagNu word je bij een noodgeval bij jou in de buurt opgeroepen. Zo maken we samen de gemeente Vught echt hartveilig!

Sponsoring
Zoals zoveel stichtingen is ook HartVeilig Vught afhankelijk van sponsoring en donaties. HartVeilig Vught beschikt over de Anbi-status. Dit maakt het voor donateurs en sponsors mogelijk om hun giften van de belasting af te trekken. Meer informatie over sponsoring, een overzicht van de locaties van alle AED’s in de gemeente en informatie over de reanimatiecursus is te vinden op www.stichtinghartveiligvught.nl.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …