V.l.n.r. interim-directeur Bart van de Laak, bestuursvoorzitter Riet Voets, wethouder Toine van de Ven, penningmeester Pieter Vergroesen

Nieuwbouw op de plek van de huidige Speeldoos

Een spannende dag met heugelijk nieuws noemde wethouder Toine van de Ven dinsdag 3 november. Fysiek op gepaste afstand maar eindelijk dicht bij elkaar gekomen, tekenden het bestuur van Stichting De Speeldoos en de wethouder een samenwerkingsovereenkomst. Plannen om te komen tot nieuwbouw op die plek voor onder meer amateurkunst en cultuureducatie als ondersteuning van het culturele landschap in Vught. Het college van B&W heeft ingestemd met deze overeenkomst en nu moet het voorgelegd worden aan de gemeenteraad. “Ik zit hier vol vertrouwen, want we hebben er allemaal belang bij om dit plan waar te maken”, zegt Toine van de Ven.

Door Ada Imming

Of het toeval is dat er nu, zo vlak voor de verkiezingen, na een veelbewogen verleden toch binnen een half jaar overeenstemming is bereikt? Volgens bestuursvoorzitter Ria Voets is het echt toeval en zij noemde het een buitengewoon bijzondere dag. “We zetten een streep onder alles wat geweest is”, laat zij weten. Van de Ven: “We gaan nu voorkomen dat we alle kranten weer kunnen vullen met ruzie. Je kunt het evengoed soms niet met elkaar eens zijn maar ‘we agree to disagree’ en dan komen we er wel uit met elkaar.”

Vreselijke trap
Op 1 juli volgend jaar moet er volgens het akkoord een bussiness case liggen waarin de processen zijn beschreven, de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen en wat de nieuwbouw aan ruimtes moet bevatten. Het moet een centrum worden waar alle Vughtenaren, van alle leeftijden, hun prestaties voor het voetlicht kunnen brengen. “We gaan blanco beginnen op die plek om voor alle verenigingen een goede huisvesting neer te zetten waar zij terecht kunnen tegen een redelijk tarief. We zijn heel tevreden met deze overeenkomst”, aldus een lachende wethouder. “Het nieuwe gebouw wordt zeker een stuk toegankelijker dan het oude gebouw. Die vreselijke trap gaat weg! En het gebouw moet milieutechnisch aan alle eisen voldoen.”

Vlakke vloerzaal
Diezelfde dag werden het personeel van de Speeldoos en de gemeenteraad over de plannen ingelicht. Er volgt een behoefte-onderzoek om te kijken wat echt nodig is en wat ‘fijn is om te hebben’. Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt er ook gedacht aan de bouw van appartementen boven het nieuwe sociaal-cultureel centrum. Hoofdgebruiker blijft Muziek Dans & Musical Vught (MDM), maar er komt géén samenvoeging meer. De vlakke vloerzaal met 250 plaatsen, zoals het plan laat zien, en de uitschuifbare tribune bieden ook volop mogelijkheden voor andere activiteiten. Nog niet bekend is waar de huidige activiteiten naartoe gaan tijdens sloop en nieuwbouw. Daar moet nog een passende oplossing voor gevonden worden in het komende onderzoek.

Geld
“Als we realistisch zijn hopen we in 2025 de opening te hebben en dat is een mooi perspectief”, zegt Toine van de Ven. Er is gekozen om op dezelfde plek te gaan bouwen, omdat dat voordelen biedt boven het zoeken naar een andere plek. Het is midden in het centrum, de Speeldoos brengt de grond in en de gemeente gaat over het bestemmingsplan. Een win-winsituatie. “Zo kunnen we samen de toekomst in”, klinkt het verbroederend uit de mond van de wethouder.
Het geld dat nodig is om zich de komende periode staande te houden komt er ook. De Speeldoos krijgt 26.000 euro om de loonstijging van het personeel van de afgelopen anderhalf jaar eenmalig te compenseren, de huidige subsidie van 204.000 euro wordt verhoogd naar 237.500 euro en voor de begeleiding van het proces naar nieuwbouw is nog eens 30.000 euro vrijgemaakt. Goed nieuws na de bezuinigingen en kortingen van de afgelopen jaren.

Rijksondersteuning
De focus ligt op cultuureducatie en amateurkunst, maar in de toekomst kan er ook gekeken worden naar professionele kunst waar de capaciteit die overblijft mee gevuld zou kunnen worden. Er worden ook inkomsten verwacht uit de verhuur aan kleine voorstellingen uit Den Bosch. Penningmeester Pieter Vergroesen: “We willen met zo weinig mogelijk middelen de accommodatie in stand houden de komende jaren. En daar is ook goed onderhoud voor nodig. Wij bieden ruimte, licht en geluid aan de professionele kunst uit Den Bosch, maar de techniek wordt gedaan door hun uitvoerder. De catering ligt voor een belangrijk deel bij de Speeldoos. We zitten ook regelmatig met DePetrus rond de tafel om gezamenlijke festival-achtige activiteiten te bedenken.”
De bioscoop, die nog draaide in de Speeldoos met maximaal 30 bezoekers, is nu ook dicht in verband met de virusmaatregelen. De gemeente kreeg van het rijk anderhalve ton om de cultuur in Vught te ondersteunen tijdens de eerste coronagolf. Het rijk wil volgens de wethouder wederom compensatie aanbieden. “Wij willen niet dat verenigingen en culturele organisaties omvallen vanwege corona. Daar hoeven we ons zo geen zorgen over te maken.”

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …