Nieuwbouw Het Kwartier kan begin 2028 in gebruik worden genomen

Op 25 mei 2023 heeft de Vughtse raad besloten dat voor scholenproject Het Kwartier in het Stadhouderspark drie varianten verder uitgewerkt moeten worden tot voorlopige schetsontwerpen. De raad heeft daarvoor 400.000 euro beschikbaar gesteld. Via een raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de kaders en uitgangspunten die het college hanteert bij het uitvoeren van de opdracht en wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden die afgelopen periode gedaan zijn. Ook is een planning opgenomen.

In de afgelopen maanden hebben de betrokken scholen en kinderopvang nauw samengewerkt met de gemeente om gezamenlijk procesafspraken te maken op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de opdracht van de raad. Ook zijn veel werkzaamheden reeds in gang gezet. Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om drie varianten verder uit te werken. Ook moeten deze varianten juridisch worden getoetst en aan de raad worden voorgelegd met een kredietvoorstel. Het gaat om de varianten: 2A: aanbouw rechts van Het Kwartier, in twee bouwlagen; 2B: losstaande nieuwbouw rechts van Het Kwartier, in 3 bouwlagen; en variant 5: vrijstaande nieuwbouw op het perceel Loonse Baan/J.F. Kennedylaan, in twee bouwlagen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 25 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …