Nieuw verkeersveiligheidsadvies voor Cromvoirt

Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) heeft Veilig Verkeer Nederland gevraagd een advies op te stellen over de onveilige verkeerssituatie in het dorp. Doel van het rapport is om enerzijds de acute problemen in kaart te brengen en anderzijds haalbare oplossingsdoelen aan te bieden aan inwoners en gemeente. Er is onder andere gekeken naar de verkeersintensiteit, snelheid, de weginrichting en de veiligheid van voetgangers en fietsers.

Er zijn belangrijke redenen om snel in te grijpen: de huidige intensiteit en veiligheid worden door inwoners gezien als een bedreiging voor de leefbaarheid én met het oog op de ombouw van de N65 zullen maatregelen het dorp moeten ontlasten met sluipverkeer. Zo blijkt uit onderzoek dat het verkeer door het dorp de komende jaren bijna zal verdubbelen. Daarnaast nodigt de huidige weginrichting uit tot veel te hard rijden. De snelheid op de Sint-Lambertusstraat is zorgwekkend hoog: de v85 (snelheid waar 85% van de voertuigen onder blijft), ligt op 45 km/h. In de avond en nacht ligt deze snelheid zelfs boven de 50 km/h, terwijl in het gehele dorp 30 km/h als limiet geldt.

Onveilig gedrag
Het onveilige gedrag van de weggebruikers zou ‘opgelost’ kunnen worden door handhaving van de snelheid. Daar zit echter het probleem; doordat de weg niet ingericht is als 30km-zone, geeft de overheid aan hierop niet te handhaven. Met andere woorden: ‘we zetten een bord neer met ‘30’ erop, maar kunnen daar niemand aan houden omdat de weginrichting uitnodigt tot overschrijden van die maximumsnelheid’. Dat betekent dat de situatie pas écht aangepakt kan worden met fysieke aanpassingen van de weginrichting met als doel het verlagen van de passeersnelheden en het verbeteren van de positie van voetgangers en fietsers.

Kansen
Het rapport biedt handvatten om vanuit de woongemeenschap samen met de gemeente een aantal keuzes te maken om de inrichting van de weg dusdanig te verbeteren met als gevolg dat doorgaand verkeer ertoe bewogen wordt een andere route te kiezen. Het verkeer dat wel het dorp passeert, zal door de maatregelen bewogen moeten worden de snelheid te matigen. Daarnaast is er een aantal kansen die benut kunnen worden:
1: Het Pepereind staat in de boeken voor groot onderhoud in 2021, er zijn met deze reconstructie mogelijkheden om de entree van het dorp dusdanig te wijzigen dat dit effecten heeft op intensiteit en snelheid. VVC is gevraagd hier deels over mee te denken met de gemeente en wil inzetten op het verplaatsen van het ‘kombord’ Cromvoirt nog vóór de afslag Hoeksestraat/Achterstraat, waardoor dit gedeelte van het dorp ook naar 30 km/h gaat.
2: Daarnaast is er al langer discussie over de trottoirs die ontbreken. Meestal gaat deze discussie over het kappen van bomen, zodat er ruimte vrijkomt voor voetgangers. Een nieuw voorstel biedt kansen om wellicht wel een veilig trottoir te realiseren, zonder dat dit leidt tot massale kap van bomen. Dit zal verder onderzocht moeten worden met de gemeente Vught. Veilig Verkeer Cromvoirt zal dit rapport delen met alle politieke partijen en hoopt dat dit rapport voeding geeft aan de verkeersdiscussies rondom de verkiezingen.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …