Nieuw verkeersmodel provincie voorspelt minder drukte op Vughtse wegen

Vught wil bij het opstellen van een actueel Verkeers en VervoersPlan (VVP) gebruik gaan maken van het nieuwste regionale verkeersmodel: Brabantbrede Model Aanpak (BBMA 2020). Dat nieuwe geavanceerde verkeersmodel van de provincie Noord-Brabant is aan het begin van 2020 opgeleverd. Het blijkt dat dit model voor nieuwe verkeersprognoses voor een aantal wegen en straten, waar het vorige verkeersmodel nog een (forse) toename liet zien van de verkeersdruk, beduidend lager uitvallen.

Het doel van de BBMA is het creëren van een Brabants samenhangend regional modelsysteem met consistentie en transparantie in data-inwinning en het bouwen van modellen voor verkeersprognoses. Dit moet leiden tot meer efficiëntie bij de bouw en toepassing van verkeersmodellen en betere en betrouwbare resultaten voor gebruikers. Risico’s en vertraging voor planvorming worden hierdoor zo klein mogelijk. Daarmee verandert de aanpak sterk ten aanzien van de oude generatie modellen en denkt de provincie de kwaliteit van de regionale verkeersmodellen sterk te verbeteren.

De Vughtse raad heeft bij de behandeling van de Kadernota via een motie gevraagd om een nieuwe Mobiliteitsvisie en -beleidskader (voorheen VVP) voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt naar voren te halen. Eigenlijk stond het nieuwe VVP pas voor volgend jaar op de rol, maar nu de raad in deze fase kiest voor een uitgebreid verkeersonderzoek, wil het college het nieuwe VVP sneller afronden. Daarmee ontstaat een solide basis voor een goed onderbouwde en grondige aanpak van het verkeersvraagstuk dat o.a. in Vught zal ontstaan na het gereedkomen van de werkzaamheden aan de N65 en het verdiepte spoor infrastructuur.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 30 september. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Mag ik nog zingen tijdens corona?

Tja, in koor, kerk of kroeg is zingen niet verstandig, nu zelfs verboden. Maar buiten …