Visualisatie gemaal Beukenhorst

Nieuw gemaal Landgoed Beukenhorst bij Vught

Het oude gemaal Beukenhorst is versleten. Waterschap De Dommel gaat het vervangen. Het gemaal ligt op het gelijknamige Landgoed Beukenhorst. Het zorgt voor de afwatering van het zuidelijk deel van de gemeente Vught richting de Essche Stroom. Aannemer Gebroeders van der Aa startte op 6 april met het werk. Einde van dit jaar is het gemaal klaar voor gebruik.

Een nieuw elektrisch gemaal met twee centrifugaalpompen vervangt het oude vijzelgemaal. Daarnaast komt er een mogelijkheid om het water bij lage rivierwaterstanden, onder vrij verval, naar de Essche Stroom af te voeren. Het gemaal komt voor een deel te liggen in de kering Beukenhorst.

Visvriendelijk
Het oude gemaal vormde een hindernis voor vissen. Het was niet mogelijk voor vissen om het gemaal voorbij te zwemmen. Door het nieuwe ontwerp, met vrij verval, kunnen vissen het gemaal wel passeren. Alleen wanneer de pompen werken, bij hoogwater, wordt de toegang voor vissen afgesloten.

Werk op landgoed Beukenhorst
De werkzaamheden vinden helemaal plaats op Landgoed Beukenhorst. De toegang tot het werkterrein loopt via de Boxtelseweg, die parallel aan de A2 ligt. Er zijn geen omleidingen nodig om het werk te kunnen uitvoeren. De aannemer start met het graafwerk en de betonnen onderbouw. Na de bouwvakvakantie volgen de werkzaamheden aan de bovenbouw en de mechanische en elektrotechnische onderdelen, zoals de pompen, schuiven en de besturingskasten.

Hogere dijken bij Esch
In de omgeving wordt er nog meer gewerkt aan de Essche Stroom. Op 8 maart is Waterschap De Dommel gestart met het ophogen van de dijk langs de stroom. Zo houden ook de Esschenaren in de toekomst droge voeten. Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch, en het spoor Den Bosch-Boxtel wordt er 2,4 kilometer dijk verbeterd en aangelegd. Meer informatie hierover is te lezen op www.esschestroom.nl.

Kering Beukenhorst
Vorig jaar vonden er op Landgoed Beukenhorst ook werkzaamheden plaats. Er is een nieuwe kering gemaakt. Op het landgoed ligt nu een robuuste dijk die Vught, ook bij extreme toekomstige situaties, beschermt tegen hoogwater vanuit de Essche Stroom. De dijk is overal ruim 30 centimeter hoger dan de waterstand die vanaf 2050 statistisch gezien eens per 150 jaar kan optreden.

Kijk ook bij

De Avond4daagse Vught gaat door

“Een tweede jaar zonder Avond4daagse Vught is ondenkbaar. Vorig jaar hebben we het besluit moeten …