Jef Gorissen, nieuwe voorzitter MKB Vught

Nieuw bestuur MKB Vught gaat het helemaal anders aanpakken

Vorig jaar heeft een groep ondernemers uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt nagedacht over de toekomst van de belangenorganisatie MKB Vught. De belangrijkste uitkomst was dat MKB Vught zich hoofdzakelijk wil gaan richten op de beleidsterreinen mobiliteit, wonen, economie, participatie, energie, klimaat en de omgevingswet. De ledenvergadering heeft de nieuwe plannen geaccepteerd en er zijn 7 bestuursleden benoemd, die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Ook zijn voor de periode 2023-2024 vijf speerpunten vastgesteld, waarvoor het nieuwe bestuur zich hard gaat maken. Een gesprek met de nieuwe voorzitter Jef Gorissen.

Jef Gorissen (60) is afkomstig uit Zuid-Limburg, maar woont al ruim 12 jaar in Vught. Daar runt hij samen met zijn levensgezel Janine Wildschut het bedrijf ByMinga. Hij legt uit: “Minga is een begrip uit Zuid-Amerika en staat dáár voor samen met de gemeenschap een probleem of klus aanpakken, waarbij iedereen er beter van wordt. ByMinga is gericht op het bij elkaar brengen van personen, bedrijven en instellingen ten behoeve van meervoudige waardecreatie, vanuit de gedachte dat ondernemen anders kan en moet! Gorissen heeft 25 jaar gewerkt bij de grote Franse multinational ENGIE, die zich bezighoudt met productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas. Hij hield zich daar op internationaal niveau bezig met multidisciplinaire vraagstukken en projecten, op het gebied van energie, technologie en datacenters.

Anders dan het was
Jef Gorissen: ”Er komen veel uitdagingen op ondernemers af, o.a. door de energietransitie en mobiliteit. We hebben gemerkt dat de inbreng van ondernemers bij de discussie over de energietransitie in Vught te weinig impact heeft gehad. Daarom hebben we de Vughtse ondernemers eind vorig jaar bij elkaar gehaald in een poging om MKB Vught nieuw leven in te blazen, maar anders dan het was. We willen ons richten op beleidsterreinen van de overheid, waarmee ook de gemeente Vught worstelt. We zijn ons ervan bewust dat we het dan anders moeten aanpakken, professioneler en zakelijker. Niet alleen praten om het praten, maar actiepunten vaststellen en zorgen voor concrete resultaten. Dat vraagt veel tijd van ondernemers, maar ook dat de gemeente ons serieus gaat nemen. Het moet niet zo gaan als bij de ‘warmtevisie’, waarvoor we als MKB Vught 4 pagina’s aan voorstellen inbrachten, maar daarvan was bijna niets terug te vinden in de uiteindelijke visie. Vughtse ondernemers zorgen dat heel veel gezinnen in deze gemeente kunnen werken, maar vooral ook beter kunnen leven, laat die ondernemers dan ook serieus participeren als er problemen opgelost moeten worden. Er zit enorm veel knowhow onder Vughtse ondernemers, maar ik krijg het idee dat participatie regelmatig alleen gebruikt wordt als windowdressing.”

Nieuw bestuur
Bij die nieuwe aanpak past ook dat er een nieuwe website is opgezet en dat de leden van MKB Vught gebruik kunnen maken van een app voor onderlinge communicatie met o.a. delen van nieuws over actuele onderwerpen, delen bedrijfsgegevens en activiteiten van de leden, leden betrekken bij kennisvraagstukken, verspreiden van info van MKB Nederland en de gemeente en de mogelijkheid voor het houden van polls over bepaalde onderwerpen. Ook zullen er meer activiteiten worden gehouden. Zo komt 3 mei Pieter Arts, zelfstandig energy strategy consultant en duurzame energie-investeerder, met een sterke achtergrond in bankieren bij ABN AMRO en Deutsche Bank en als CFO van een innovatief en snelgroeiend energiebedrijf NieuweStroom, naar Vught om de werking van de energiemarkten en opkomende businessmodellen te belichten.

De nieuwe bestuursleden en hun aandachtsgebied zijn: Coen van Kuijk – mobiliteit, Inge van der Aa-van Esch – wonen, secretaris Erwin Donhuijsen – economie, Walter Gubbels – omgevingsvisie, Marcel de Laat – participatie, voorzitter Jef Gorissen – energie en klimaat en penningmeester Coen Peijnenburg – algemene zaken.

Speerpunten
De speerpunten die MKB Vught voor de komende jaren heeft geformuleerd zijn: communicatie met gemeente Vught en participatie van de ondernemers, ondernemen in de gemeente Vught, inzet ringstructuur (rondweg) om transport door woongebieden te beperken, maatwerkoplossingen en kaders voor verduurzaming van bedrijven en transport (zon/wind) en ruimte vinden voor zowel bestaande als nieuwe ondernemingen.

Gorissen: “Ieder bestuurslid richt zich op een bepaald speerpunt. Zo willen wij b.v. meedenken over een ringstructuur om Helvoirt en Cromvoirt, van de N65 naar de Nieuwkuikseweg, om het zware vrachtverkeer in de kernen van Helvoirt en Cromvoirt te kunnen verminderen. Na inventarisatie bleek dat bedrijven in die dorpen werken met veel materieel en ruim 100 zware vrachtwagens. Daar werken we gezamenlijk aan de verduurzaming. Die vrachtwagens worden op termijn vervangen door elektrische vrachtwagens. Binnenkort rijden er 3 e-trucks, maar als dat er in de toekomst meer worden, dan moeten die allemaal opgeladen kunnen worden. Daarom moeten we er nu over gaan nadenken hoe en waar we dat gaan doen. Door de komst van Helvoirt heeft Vught er flink wat bedrijven bijgekregen, niet alleen in de landbouw maar ook in andere sectoren. Er moet gewerkt worden aan maatwerkoplossingen en kaders voor verduurzaming van bedrijven en transport. Waar kiezen we voor? Zon op daken, windmolens van 250 meter hoog, gaan we zelf energie opslaan, enz. Je moet wel bedenken dat je met 300 zonnepanelen op het dak, nauwelijks één vrachtwagen een jaar op stroom kunt laten rijden. Gezien het stijgende stroomverbruik gaat het om de keuze tussen ‘verglazing’ van vele tientallen hectares weiland en/of plaatsen van 3 of 4 moderne windmolens, samen goed voor een investering van zo’n 25 miljoen euro. Wij willen daar graag over meedenken en ook over de vraag hoe je iedereen daarin kunt laten participeren.

De huidige bedrijventerreinen in Vught zijn verouderd. De vraag is nu: stuur je als gemeente nieuwe bedrijven of bedrijven die willen groeien naar een andere gemeente of ontwikkel je een nieuw bedrijventerrein. Je kunt bedrijven natuurlijk laten vertrekken, maar dan verzwak je wel de gemeenschap. Bedrijven ondersteunen immers tal van maatschappelijke activiteiten, zeker in kleinere gemeenschappen als Helvoirt en Cromvoirt. Bovendien zou je door een nieuw bedrijventerrein ruimte kunnen scheppen op de Ketting en de Schakel voor nieuwe kleinschaligere bedrijven.

Ik denk dat bij de gemeente Vught vaak onderschat wordt hoeveel kennis over tal van onderwerpen in de Vughtse gemeenschap aanwezig is, zeker ook bij ondernemers. Ik hoop dat daarvan in de toekomst meer gebruik gemaakt zal worden. Wij willen in ieder geval graag meedenken. Ook over de aanpak van de veiligheid, leefbaarheid en het stikstofprobleem rond de N65, de economische visie en ondernemen in Vught. ”

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …