(Foto: Marc Bolsius)

Negen Koninklijke onderscheidingen in gemeente Vught

Woensdag 26 april reikte burgemeester Van de Mortel in het raadhuis 8 Koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Vught. Cor van Wanrooij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ger Posthuma, Ankie Spierings, Gerard van Bakel, Margreet van Mensfoort-van de Ven, Jet van Iersel-Vermeer, Henny van Broekhoven-van Vessem en Meggie Bijnen-van Iersel werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook mevrouw I.R. Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, was in de Vughtse raadszaal aanwezig om te vertellen dat de Koning burgemeester Van de Mortel had benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Cor van Wanrooij
C.J.M. van Wanrooij helpt, sinds zijn pensionering in 1998, mensen als vrijwillig osteopaat. Zo heeft hij veel topsporters een succesvolle blessurebehandeling gegeven. De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie bevestigt dat hij afgelopen jaren honderden atleten heeft geholpen met het oplossen van hun mentale en fysieke problemen. Dat is met inbegrip van problemen waarmee veel specialisten geen raad wisten. Daarmee heeft Cor een substantiële bijdrage geleverd aan Nederlandse wielersuccessen in de afgelopen jaren. Niet alléén bij sportieve successen, maar ook bij het herstel van (ernstige) blessures of verwondingen die – in voorkomende gevallen – het einde betekenen van de wielercarrière. De Vughtenaar staat deze sporters bij om hun ‘normale’ leven te hervatten en maakt daarbij gebruik van een methode die hij zelf heeft bedacht en ontwikkeld. Zijn activiteiten kwamen breed in de media toen Fabio Jacobsen naar buiten bracht dat Cor een belangrijke rol had gespeeld bij zijn snelle comeback na de enorme crash in Polen. Niet alleen sporters, ook anderen weten de weg naar de Vughtenaar te vinden. Illustratief is het voorbeeld van een arts die leed aan een ernstige vorm van CVS en migraine. De arts werd geholpen door de behandelingen van Cor, gebaseerd op de theorieën van Janda en roemt de kennis en unieke methode, die – aldus de arts – een wetenschappelijke toetsing kan doorstaan. Er zijn andere voorbeelden van mensen met een ernstige aandoening of ziekte die baat vonden bij de hulp en behandelingen door Van Wanrooij. Niet zelden gaat het daarbij om klachten, waarbij andere, ‘reguliere’ behandelingen tot onvoldoende resultaat leidden of waarbij een operatief ingrijpen de enige optie leek. De 86-jarige Vughtenaar wordt in brede kring gewaardeerd om zijn grote kennis en ervaring als osteopaat en om zijn onbaatzuchtige inzet om mensen te helpen.

Gerard van Bakel
G.C.J. van Bakel heeft over een lange reeks van jaren vrijwilligersactiviteiten verricht. Zo is hij sinds 1986 bestuurslid van Vogelvereniging De Goudvink, tot 2004 als penningmeester en daarna als voorzitter-penningmeester. Hij weet veel sponsors en donateurs aan de vereniging te binden en organiseert de jaarlijkse vogelshow. Ook werft hij nieuwe leden, o.a. door een grote districtsshow te houden, samen met een foodtruckfestival. De vereniging verzorgt ook twee grote volières in twee Vughtse woonzorgcentra. Van Bakel was van 1988 tot 1998 bestuurslid van de Dommelbaorzedurpse Evenementencommissie en organiseerde mede de activiteiten rondom carnaval. Hij initieerde o.a. de Veurroam Promotie Wedstrijd. Gerard was ook bestuurslid en voorzitter (’89-’98) van carnavalsvereniging De Boarze Piepers te Vught. Onder zijn leiding kreeg de vereniging een eigen orkest en groeide de vereniging sterk met leden uit de wijde omtrek. Hij zorgde ervoor dat zijn ‘clubke’ veel optredens had, ook in België en Duitsland. Gerard organiseerde de optredens bij zorgcentra en o.a. het blaaskapellenfestival en realiseerde daarnaast een cd-opname. De vereniging won diverse muziekwedstrijden. Sinds 2005 is Gerard van Bakel secretaris van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, district Noord-Brabant Oost. Hij onderhoudt het contact met de verenigingen en behandelt de aanvragen voor jubileumspelden voor de leden, waarbij hij het hele proces verzorgt. Hij ondersteunt, indien nodig, bij fusies van verenigingen en is lid van het promotieteam. Van 2005-2017 was de Vughtenaar lid van de ondernemersraad bij Friesland Campina en daarna van 2017 tot 2019 lid van de centrale ondernemingsraad bij hetzelfde bedrijf. Sinds 2022 is Gerard vrijwilliger bij het Geniemuseum Vught, waar hij wekelijks een dag fungeert als baliemedewerker.

Henny van Broekhoven-van Vessem
H.A.M. van Broekhoven-van Vessem is sinds 1978 jeugdtrainster bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik (PH), afdeling atletiek met meer dan 200 jeugdleden. Als trainster van de junioren draait ze elk jaar een zomer- en een winterseizoen. Ook de wedstrijdbegeleiding behoort tot haar takenpakket. Zij is vanaf 2010 lid van de bewonerscommissie Vijverhof en lid van de Bewonersraad van Woonstichting Charlotte van Beuningen. Zij was initiatiefnemer voor de ‘pluktuin’ in Vijverhof en organisator van burendagen en wijk-opschoondagen. Daarnaast is Henny lid (2014) van Buurtpreventie Vught. Bijna wekelijks surveilleert zij in de Vughtse wijken en meldt met regelmaat zaken die haar opvallen, waardoor zij een steentje bijdraagt aan een veiliger Vught.

Ger Posthuma
G. Posthuma was van 1985 tot en met 2018 radio- en televisiepresentator en interviewer bij de lokale omroep Avulo. Ook was hij daar redactielid. Van 2009-2020 verzorgde Ger Posthuma de verslaglegging van de uit- en thuisvoetbalwedstrijden van FC Den Bosch voor de lokale omroep van ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij actief in de sponsorwerving. Vanaf 2019 is Posthuma bestuurslid van en verslaggever/radioreporter bij de lokale omroep NOVO3 in Vught. Hij beheert de portefeuille nieuwsredactie/website en zorgt dagelijks, samen met andere vrijwilligers, voor lokale nieuwsitems op het nieuwsblog van de NOVO3-website. Daarnaast is hij op de zondagmiddag actief als radiosportverslaggever en levert hij bijdragen aan radio- en tv-uitzendingen.

Ankie Spierings
Drs. A.F.G. Spierings was in 1990 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught. Zij zet zich sindsdien met name in voor het beleid en de mogelijke gevolgen voor de natuur, het milieu en het landschap. Tussen 2008 en 2014 was zij coördinator bij Wheels4all te Vught (nu MyWheels). Zij maakte zij zich sterk voor het verminderen van het aantal auto’s door het promoten van het gebruik van deelauto’s. Daarbij wist zij een bedrag van 100.000 euro te verkrijgen, waarmee meerdere auto’s beschikbaar zijn gekomen. In 2013 was Spierings medeoprichter en organisator van het Repair Café Vught. Zij draagt maandelijks zorg voor de inschrijving van de reparatieverzoeken, is het aanspreekpunt voor klanten en vrijwilligers, schrijft persberichten voor o.a. Het Klaverblad en verzorgt de jaarlijkse evaluatiedag. Ook maakt zij de locatie op Zorgpark Voorburg klaar en ruimt die na afloop weer op. Sinds 2013 is Ankie Spierings ook vrijwilliger bij  zorgcentrum Vughterstede. Ze gaf mede inhoud aan de tabletlessen voor de bewoners, fungeert als docent en begeleidt jongeren, zodat die ook deze lessen kunnen gaan geven. Daarnaast verricht zij hand-en-spandiensten bij andere activiteiten. Vanaf 2020 is zij, als medeoprichter, vrijwilliger bij KANT, een burgerinitiatief voor duurzaamheid en klimaatadaptie, dat zich inzet voor het vergroenen van tuinen, balkons en daken in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Zij is de ‘gangmaker’ bij diverse projecten.

Margreet van Mensvoort-van de Ven
M.G.M. van Mensvoort-van de Ven uit Cromvoirt is sinds 1980 lid van de liedcommissie van het Sint Lambertuskoor. Ook heeft ze voorheen boekjes voor speciale diensten verzorgd en een enkele keer gedirigeerd. Vanaf 2005 is zij voorganger in woord- en communiediensten, koster, lector en roostermaker bij de Parochie Edith Stein. Ook schrijft ze maandelijks een stukje voor het dorpsblad en was ze voorheen lid van de avondwakegroep. In 2011 werd zij vrijwilliger bij Weidevogelbescherming Gement en De Zeeg. Zij beheert de financiën en het archief en verzorgt de administratie. Vanaf 2011 is zij ook lid van de IDOP-werkgroep Sociaal Leven. Deze werkgroep heeft diverse initiatieven in het dorp bedacht en opgezet zoals de aanschuiftafel, dorpsondersteuners en de welkom-map voor nieuwe Cromvoirtenaren. Sinds 2013 is ze eveneens actief als dorpsondersteuner in haar woonplaats. Ze is wegwijzer bij zorg- en hulpvragen, biedt een luisterend oor en bezoekt de maandelijkse bijeenkomsten met de Vughtse wijkondersteuners en Welzijn Vught. Vanaf 2016 is zij initiator van een wekelijkse creatieve middag/creaclub en zij organiseert regelmatig uitstapjes.

Jet van Iersel-Vermeer
H.A.M. van Iersel-Vermeer uit Helvoirt is vanaf 1981 vrijwilliger bij Harmonie Kunst Adelt. Zij is initiatiefnemer en lid van de werkgroep Kledingmarkt, die de grote halfjaarlijkse kledingmarkt organiseert. Wekelijks wordt hiervoor kleding ingezameld en gesorteerd. Daarnaast verricht(te) zij diverse werkzaamheden, zoals het schoonhouden van het repetitielokaal, het mede beheren en onderhouden van de harmoniekleding en het koken tijdens repetitieweekenden. Vanaf 1992 is zij bestuurslid en sinds 2017 secretaris van de Stichting Open Kerk Helvoirt, een religieuze beweging die wil bijdragen aan het geluk van mens en samenleving. Zij besteedt veel persoonlijke aandacht aan lief en leed van haar medemens en leden van de gemeenschap. Daarnaast fungeert zij als koster en maakt zij bij toerbeurt de kerk schoon. Van Iersel was van 2009 tot 2013 lid van de Werkgroep HEET (Haaren Energiebewust Ecologisch Traject) van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren. Deze werkgroep organiseerde vele activiteiten, waaronder het HEET Milieucafé, de HEET reparatie-, ruil- en weggeefavond en Zonnepanelen stralen. Vanaf 2014 is zij tevens vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van ’t Heem. Daar zet zij zich in voor het onderhouden van de Belevingstuin; een buurttuin voor ontmoeting en natuurbeleving. Voorheen droeg zij bij aan het onderhouden van de Vlindertuin. Jet van Iersel en haar echtgenoot zijn vanwege hun vrijwilligersactiviteiten uitgeroepen tot ’Helvoirtenaar van het jaar 2019’.

Meggie van Bijnen-van Iersel
M.J.C.M. van Bijnen-van Iersel uit Helvoirt was van 1976 tot 1984 vrijwilliger bij Jong Nederland en de Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd. Ze draaide wekelijks een groep en was betrokken bij de organisatie van een jaarlijks weekendkamp, het Helvoirts Weekend, de KinderVakantieWeek en de WandelAvond4Daagse. Daarvoor was zij al vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Oisterwijk-Haaren. Tussen 1994 en 2004 was Meggie vrijwilliger bij Ponyclub de Huzaartjes Helvoirt. Ze deed het kantinebeheer van de manege en organiseerde als lid van de evenementencommissie het ponykamp en andere activiteiten. In dezelfde periode was zij vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Helvoirt. Ze bracht bezoeken aan oudere leden die lichamelijk beperkt zijn. Tevens begeleidde zij medevrijwilligers en organiseerde uitstapjes voor hen. Verder is ze betrokken bij de organisatie van de vakantieweken en is ze tijdens die weken lid van het zorgteam. Sinds 2009 is zij mantelzorger voor een vriendin die lijdt aan MS. Ze verzorgde het eten toen die nog thuis woonde (tot 2019). Nu gaat ze mee op stap en doet klusjes.

Zie ook: Burgemeester Van de Mortel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …