Steenmozaïek van Lily van Nunen: ‘Leo van Nunen aan het werk’

Natuursteenbedrijf Van Nunen stopt na vijf generaties

Natuursteenbedrijf Van Nunen houdt na bijna een eeuw van bedrijfsvoering op te bestaan. Het bedrijf dat de laatste veertig jaar gevestigd was aan de Helvoirtseweg, kwam in 1933 als natuursteenbedrijf Leo van Nunen naar Vught waar het decennialang gevestigd was op de hoek van de Esschestraat en Gildestraat. Aan de Helvoirtseweg is het bedrijventerrein inmiddels leeggeruimd en zijn er concrete plannen om op het leeggekomen terrein een zestal duurzame woningen te realiseren.

Door Ton Wagenaars

“Een bewogen, leerzame maar bovenal zeer werkzame periode in ons leven waarin we heel bewust deel uitmaakten van het dagelijks leven in Vught met onze artikelen en producten”, vertelt Lily van Nunen, die met haar echtgenoot Wil Heeren de laatste jaren van het bedrijf nadrukkelijk de scepter zwaaide over het natuursteenbedrijf. Foto’s en krantenartikelen uit de tientallen jaren van bedrijvigheid maken gewag van talloze werkzaamheden en scheppingen waarbij Van Nunen betrokken was. De vijf generaties Van Nunen waren vooruitstrevend en niet zelden de eersten die een product op de markt brachten. Ook qua apparatuur was het bedrijf vaak voorloper. De eerste steenhouwers waren handwerklieden, die het vak nog beoefenden met werkzaamheden aan de restauratie van de Sint-Jansbasiliek in Den Bosch. Handwerk met hamer en beitel uiterst arbeidsintensief waarbij ze gaandeweg ook zicht kregen op kunstvormen en stijlen. Van Nunen natuursteen was de eerste in de omgeving die elektrische zagen inzette bij de verwerking van het duurzame en in vroegere jaren nog relatief onbekende materiaal.

Leisteen, graniet, marmer en travertin
In Italië, Duitsland, India en Afrika werden ter plekke de grondstoffen beoordeeld om deze later naar Vught te importeren. Leisteen, graniet en marmer maar later ook travertin. “Ons vader was de eerste die burgers erop attendeerde dat travertin een heuse mogelijkheid was om in je huis een stenen vloer aan te brengen. En dat voor een betaalbare prijs. Echt revolutionair,” zegt Lily van Nunen die jarenlang de in- en verkoop regelde voor het bedrijf dat in al die jaren arbeid verschafte aan tientallen vaklieden. Van Nunen en Vught zijn aan elkaar verbonden als het monumenten of herstelwerkzaamheden betreft. Het Sachsenhausenmonument in het Reeburgpark is een schepping van het bedrijf, maar ook de gedenksteen bij de cel van het Bunkerdrama is van de hand van Van Nunen. Landelijke bekendheid was er in de jaren 1995 en 1997 toen onverlaten de 27 kalkzandstenen bij de Fusilladeplaats tot tweemaal toe besmeurden en onherstelbaar vernielden en Van Nunen de opdracht kreeg het monument te vervangen. Zelfs het Journaal maakte gewag van de gevoelige en aansprekende werkzaamheden.

Showroom
Met de verhuizing van de zaak naar de Helvoirtseweg ontstond achter het woonhuis de mogelijkheid tot een uitgebreide opslag die optimaal werd benut met daarbij de realisatie van een aansprekende en voorbeeldige showroom waar bezoekers en kandidaat-kopers zich konden vergapen aan de brede collectie van natuursteenproducten. Ook werden de bezoekers daar geconfronteerd met de expertise die het bedrijf in de loop der decennia had opgebouwd. Een ruim overzicht van wandtegels, vloeren, vensterbanken, open haarden, trappen en trapbekleding, gevelbedekkingen, puien en grafmonumenten. Ook was te zien welke kennis voorradig was voor het herstellen van architectonische elementen bij historische monumenten zoals eerder de trappen voor gemeentehuis Leeuwenstein. Ook was er de mogelijkheid voor de Vughtse jeugd een excursie te plannen op het bedrijf.

Cursussen mozaïek
“Dat zeggen we nu allemaal vaarwel om met een beetje trots het grote aantal klanten te bedanken voor het vertrouwen dat ze al die jaren in ons gesteld hebben”, aldus Lily van Nunen , die zich de laatste jaren heeft toegelegd in het vervaardigen van steenmozaïeken “Omdat de grondstof steen me altijd zal blijven boeien.” Zij geeft ook de mogelijkheid om cursussen te volgen waarbij cursisten volop gebruik kunnen maken van een grote sortering stenen.

Woningbouw op opslagterrein
Momenteel zijn Wil Heeren en Lily van Nunen bezig om samen met projectontwikkelaar Wilko Wolters op het inmiddels vrijgekomen opslagterrein van ruim 2000 m2 zes levensloopbestendige, houten en duurzame woningen te realiseren. Een van de woningen zullen zij zelf gaan betrekken voor het resterende vijftal is al grote belangstelling getoond.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …