Natuurspeeltuin Gestel draait op vrijwilligers. Tijdens NLdoet en andere klusdagen zorgen zij dat de speeltuin mooi en veilig blijft.

Natuurspeeltuin Gestel weer speelklaar en uitgebreid

Op zaterdagmiddag 16 maart is tijdens de landelijke NLdoet-actie hard gewerkt in de speeltuin. Vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de speeltuin klaar te maken voor een nieuw speelseizoen. Dit moment werd tevens aangegrepen om op feestelijke wijze een nieuw speeltoestel in gebruik te nemen.

De Natuurspeeltuin Gestel draait geheel op vrijwilligers. Zowel voor de financiën als voor alle werkzaamheden zijn enthousiaste mensen en bedrijven nodig. Tijdens NLdoet, zaterdag 16 maart, stak een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen. Verschillende klussen zijn opgepakt. De speeltuin is weer klaar voor een fijn nieuw speelseizoen! Bedankt allemaal. Samen zorgen wij dat de Natuurspeeltuin een fijne plek is en blijft!

Uitbreiding
Naast het onderhouden en schoonhouden van de speeltuin proberen we de speeltuin ook stapje voor stapje uit te breiden dan wel te vernieuwen. Op zaterdag 16 maart was het zover. We vierden met de aanwezigen dat de waterpomp is uitgebreid en dat kinderen vanaf nu ook heerlijk rondjes kunnen draaien op een zogenoemde draai-ster. De eerste reacties zijn enthousiast. Kom ‘m ook uitproberen. We hopen op intensief gebruik!

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …