Natuurgroep Gestel verwelkomt 250e lid

Op donderdag 11 januari jl. belden voorzitter Angela Heetvelt en bestuurslid-activiteitencommissaris Michel van de Langenberg aan bij de heer en mevrouw Molenkamp in Den Dungen. Twee weken daarvoor hadden zij zich als nieuw lid van Natuurgroep Gestel aangemeld en waren … het 250e lid dat de Natuurgroep mocht begroeten! Met bloemen en een boek werden zij als verenigingslid onthaald. Een mooie start voor de vereniging: in 2018 bestaat Natuurgroep Gestel 25 jaar.

De heer en mevrouw Molenkamp zijn vanuit het Groene Hart twee jaar geleden naar Den Dungen verhuisd. Als fitte en jonge grootouders staan zij de drukke gezinnen van hun kinderen bij. De heer (Wim) Molenkamp heeft inmiddels al in Den Bosch de opleiding Natuurouder voltooid en begeleidt de groepen van zijn schoolgaande kleinkinderen op natuurexcursies. In zijn woonplaats startte hij met FietsGroep Den Dungen en hij heeft daardoor het fraaie Brabantse land al in alle richtingen gezien. Tijdens de winterstop van de fietsers deden zij een wandelexcursie op Haanwijk onder leiding van Michel. Hij aarzelde geen moment en meldde zich met zijn vrouw als lid van Natuurgroep Gestel.

Overigens is de telling gebaseerd op ‘adresleden’, ongeacht of daar één of meer personen wonen. De schatting is dat op basis van personen het aantal van 500 leden toch wel zal zijn bereikt. Maar het bereik is veel groter. Bij vrijwel alle activiteiten kunnen ook niet-leden aansluiten. Daarbij zijn er ook leden uit omringende buurgemeenten. Iedereen plukt de vruchten van de activiteiten om natuur en landschap te beschermen.

Dat doet Natuurgroep Gestel in de eerste plaats door het geven van informatie over de bijzondere landschapstypes in en direct grenzend aan de gemeente, en over de flora en fauna. Ze verzorgt jaarlijks Educatieprojecten voor kinderen van de basisscholen. Van april t/m oktober kunnen kinderen een eigen moestuintje beheren in de Kindermoestuin. Maandelijks komt de Jeugdnatuurgroep bijeen op Haanwijk en hebben de kinderen leuke buiten- en binnenactiviteiten. Ook maandelijks wandelt de Seniorengroep, over de mooiste paden en lanen. Maandelijks zijn er – meerdere – boeiende lezingen, fiets- en wandelexcursies. De NatuurWerkgroep is vooral in de wintermaanden actief, met het knotten van wilgen en eiken, het plaatsen van natuurlijke afscheidingen en ander groot onderhoud in beschermde gebieden. Intensief op pad gaan de leden van de Vogelwerkgroep en Plantenwerkgroep: ze turen, turven, determineren, verheugen en verwonderen zich. Ook zij leveren volop bewijzen dat we in een bijzondere – natuurlijke – omgeving wonen. Natuurgroep Gestel staat in direct contact met de gemeente als er onderwerpen of initiatieven zijn die natuur en landschap kunnen verstoren en voert een constructieve dialoog.

Kijkt u eens op www.natuurgroepgestel.nl. Draagt ook u ons landschap, onze flora en fauna een warm hart toe, dan nodigt Natuurgroep Gestel u van harte uit als volgend lid. En houd in elk geval de activiteiten dit jaar in de gaten: in het kader van het jubileumjaar zijn er extra veel vrijblijvende ontmoetingen om kennis te maken.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …