N65 gaat 8 maanden dicht

Donderdag 8 juni heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden -Provincie, Rijk, gemeenten, Prorail en Rijkswaterstaat- over de N65 en de verdiepte ligging van het spoor. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor het afsluiten van de N65 in de periode van 8 maanden die nodig is om het verkeer, dat  nu onder het spoor doorgaat, over het spoor te laten rijden. Vught is bijzonder blij met deze voorkeur omdat hiermee de ingrijpende en dure bypass bij de kruising van spoor en weg achterwege kan blijven.

Het duurt overigens nog wel even voor het zover is, want de afsluiting staat pas op de agenda voor 2024/2025. De komende maanden wordt bekeken wat deze afsluiting voor het regionale wegennet gaat betekenen want er rijden dagelijks zo’n 55.000 voertuigen over dat deel van de N65. Voor Vught zou het een hele opluchting zijn als dit plan uiteindelijke goedkeuring krijgt van de minister, want dat betekent dat de bypass met een 8 meter hoge constructie, die misschien tussen de kruising bij Craaijenstein en de Taalstraat gebouwd had moeten worden, achterwege kan blijven. Afsluiting heeft aanzienlijk minder impact op Vught. Een bypass had 2 à 3 jaar voor overlast gezorgd en bovendien meer technische risico’s opgeleverd.

Fietstunnel gaat door
De besprekingen hebben voor Vught méér positieve resultaten opgeleverd. Zo gaat de gewenste aanleg van een fietstunnel onder de N65 tussen de Rembrandtlaan en de Pieter Bruegellaan door. De geraamde kosten van 5,5 miljoen euro worden voor 80 % door de Provincie gedragen. Vught moet de resterende 20 % betalen. Ook wordt  het eilandperron bij het station in Vught definitief gerealiseerd. Dit betekent dat de reizigers tussen de twee sporen kunnen opstappen, het oogt fraaier en de reizigers hebben meer ruimte. Vught hoeft voor deze duurdere oplossing niet extra te betalen. Verder komen er extra geluidsmaatregelen voor Vught-Zuid en wordt de geplande dekplaat over het verdiepte spoor bij het station breder, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …