Muzikale lichtpuntjes

“Betrokkenheid op mensen geeft een warm gevoel”

Het is fijn te merken dat Vught veel betrokken mensen kent. Klein en groot zorgt regelmatig voor een warme verrassing voor jonge en oudere mensen. Zo maakten enkele jonge meisjes een kleurige tekening op het trottoir bij oma’s appartement. Anderen stopten kaartjes die hoop uitstraalden of lief gedichtje. Daarnaast werden ook kleurrijke tekeningen op het prikbord in de hal van diverse flats van de woonstichting Charlotte van Beuningen geprikt.

En daar bleef het niet bij. Toen het coronavirus ons leven op de kop had gezet, verschenen onverwacht drie muzikanten onder onze balkons met hun geluidsinstallatie en muziekinstrumenten. Zij wilden de bewoners, in deze onvoorspelbare tijd een muzikaal lichtpuntje bezorgen. Dit was geen eenmalig lichtpuntje; ondertussen zijn de muzikanten het aantal van 75 optredens al gepasseerd. De groep is vastbesloten door te gaan. Dat hangt van twee factoren af: wanneer wordt het covid-19-virus getemd en hoe lang blijven de bewoners dat lichtpuntje leuk vinden?

Radicaal
Terwijl het coronavirus ons land in beslag nam en de afgekondigde lockdown onze samenleving radicaal veranderde, bedachten de muzikanten Arno van der Lee, Wido de Klein, Frank de Vijver en Gerdie Jans Rat de muzikale lichtpuntjes onder de balkons van de flats. En alles gebeurt op anderhalve meter afstand en groepsvorming wordt voorkomen.

“Ik had bedacht een webcast met muziek op te nemen, maar Gerdie vroeg zich af of de optredens niet onder de balkons zouden kunnen plaats vinden en daar hebben we samen voor gekozen”, legt Arno van der Lee, beheerder van de Rode Rik, uit. “Wido en ik spelen gitaar en Wido (muziekdocent Avonturier) zorgt voor de partijen en arrangementen. Frank speelt saxofoon. Peter Pennings zorgt dat de groep op alle plekken volop stroom heeft voor de geluidsinstallatie. Vrijdag spelen we op negen plaatsen verspreid over Vught een half uur lang en ’s maandags gaan we nog naar vier andere locaties. Op woensdag repeteren we en zorgen we dat we variatie in het programma bouwen. Iedere week hebben we zes nieuwe nummers. Naast ons reguliere werk in de corona-variant kunnen/moeten we op dinsdag en donderdag ook nog wat thuisstudie doen”.

Het muzikale lichtpuntje krijgt van allerlei kanten aandacht. Bewoners vinden het fantastisch dat deze vrijwilligers dat doen “Deze lichtpuntjes geven een warm gevoel. Het toont betrokkenheid op mensen. Je moet hier toch behoorlijk wat tijd in stoppen“, laat een toeschouwer weten. “En het is leuk dat die muzikanten ook steeds contact met hun publiek zoeken. Dat gaat van meezingen en ook wel ritmisch bewegen”.
Arno krijgt van alle kanten niet alleen complimenten, maar verzoeken van andere musici. Verzoeken om mee te mogen doen. Arno: “Hoe graag we ook gastmuzikanten zouden willen inzetten, dat kan echt niet. Het tijdschema is strak en de groep mag niet te groot worden. Meer muzikanten betekent ook meer repeteren en dat is ook niet verstandig. We hebben maar beperkte tijd, maar vinden het nee zeggen tegen enthousiaste muzikanten niet leuk. Dit is het maximaal haalbare en dat willen we nog een poos doen”.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …