Mathilde Naessens-van Zogchel in haar huis in Ede te midden van de geschonken schilderijen (foto Willem van Vossen)

Museum Boxtel verguld met schenking van 7 schilderijen

Onlangs heeft Mathilde Naessens-van Zogchel, 84 jaar en oud-inwoonster van Boxtel, zeven schilderijen van aan Boxtel gerelateerde kunstenaars geschonken aan Museum Boxtel. Het gaat om een pentekening van Toon Ninaber van Eijben, drie schilderijen van Pierre Janssen en drie schilderijen van Maria Kruijsen, dochter van de bekende kunstschilder Jan Kruijsen. De overdracht vond plaats ten huize van Mathilde in Ede. Het MUBO-bestuur is hiermee zeer in haar nopjes en beschouwt deze aanwinst dan ook als een belangrijke aanvulling op de nog steeds groeiende collectie van schilderijen. Op dit moment heeft MUBO meer dan 50 schilderijen van diverse kunstenaars in bezit en beheer.

Mathilde Naessens-van Zogchel is geboren (1934) en getogen Boxtelse en opgegroeid in haar ouderlijk huis aan de Bosscheweg 3A, waar nu apotheek De Dommel is gevestigd. Van 1940 tot 1946 ging zij naar de lagere school op Duinendaal en daarna tot 1950 naar de MMS Zusters Ursulinen in het Ursulagebouw aan de Baroniestraat, waar nu ook Museum Boxtel zijn onderkomen heeft. Na haar opleiding op de kweekschool in Den Bosch, heeft zij nog tot 1962 als onderwijzeres lesgegeven op Duinendaal. Daarna heeft zij Boxtel verlaten en lesgegeven op basisscholen in Uden (1962-1965) en in Noordwijk (1965-1971). In 1971 is zij getrouwd met Willem Naessens en verhuisd naar Oisterwijk. Dat zij Boxtel een warm hart toedraagt, blijkt ook uit het feit dat zij nog zeven jaar, van 1957 tot 1964, als Eva heeft meegelopen in de Boxtelse Bloedprocessie.

De herkomst van de schilderijen is een verhaal apart. Het schilderij ‘De Boxtelse Watermolen’ van Pierre Janssen (1865-1952) heeft haar echtgenoot Willem Naessens gekregen van mevrouw Hoek-Stappaerts, echtgenote van de Boxtelse huisarts Kees Hoek. Willem, die in 1956 bij het Waterschap in Boxtel ging werken, was van 1960-1971 een van de pensiongangers die mevrouw Hoek-Stappaerts na het overlijden van haar man in huis nam. Omdat Willem haar regelmatig rondreed in zijn auto, heeft zij als dank dit schilderij aan hem gegeven. Het schilderij ‘De Sint Petrus Basiliek met Vincentiuskamer’ van Pierre Janssen heeft zij gegeven bij zijn huwelijk in 1971 met Mathilde van Zogchel en het schilderij ‘Spinster met kind’ van Pierre Janssen kreeg Willem later uit haar erfenis.

Maria Kruijsen (1899-1988) is geboren in Boxtel als dochter van de bekende kunstschilder Jan Kruijsen (1874-1938). Samen met haar broer Antoon keek ze mee over de schouder van haar vader Jan en kwam zodoende al snel in aanraking met de schilderkunst. Het gezin Kruijsen leefde in armoede en daarmee ondervond ze ook de mindere kanten van het schildersbestaan. Maria begon pas eind jaren ’40 met schilderen. Mathilde Naessens-van Zogchel was in de periode 1962-1965 zeer goed bevriend met Maria, die toen in Handel woonde. Samen gingen ze regelmatig boodschappen doen en ze reden ook vaak naar Eindhoven om verf te kopen. Als dank en uit vriendschap heeft Maria haar de drie schilderijen gegeven, die Mathilde nu op haar beurt heeft geschonken aan MUBO. Het gaat om stillevens met voorstellingen van een vaas met bloemen, een lantaarn op stoel en paddenstoelen.

Ten slotte de pentekening van kunstenaar Toon Ninaber van Eijben (1896-1977). Hij woonde sinds de Tweede Wereldoorlog in Boxtel. De pentekening dateert uit 1948 met als titel ‘De Boxtelse Toren’. Deze tekening komt uit de inboedel van het ouderlijk huis van Mathilde Naessens-van Zogchel.

Kijk ook bij

Heeft de waterstofauto nog toekomst?

Ingezonden mededeling Wanneer je de cijfers van de verkochte aantallen auto´s bekijkt, dan valt het …