Museum Boxtel eind augustus weer open

Het bestuur van Museum Boxtel heeft onder het motto ‘veiligheid voor alles’ besloten om zijn deuren nog niet vanaf 1 juni te openen voor publiek. Dat heeft te maken met de gemiddelde leeftijd van boven de 70 jaar van de receptiemedewerkers, die daarmee binnen de door het RIVM opgestelde coronarisicogroep vallen. Het coronaprotocol van de museumvereniging ontraadt om medewerkers binnen de risicogroep naar het museum te laten komen. Het bestuur volgt dit advies in deze fase van de coronacrisis vooralsnog op. Dat betekent dat MUBO pas weer open gaat na de jaarlijkse zomersluiting (dit jaar van 11 juli t/m 23 augustus) op zaterdag 29 augustus 2020. Dat valt dan samen met de start van de wisselexpositie ‘Water & Vuur’.

Als gecertificeerd museum wil en moet MUBO zich houden aan het coronaprotocol van de museumvereniging. Naast het advies om vrijwilligers vanaf 70 jaar niet naar het museum te laten komen, staat het coronaprotocol ook vol met andere maatregelen en richtlijnen, die ook na de heropening op 29 augustus van kracht zullen zijn en blijven. In het kader van de 1,5 metermaatregel dienen bezoekers van tevoren per e-mail of telefonisch een toegangskaart te reserveren en kan MUBO gezien het netto-vloeroppervlak maximaal 10 bezoekers tegelijk per verdieping binnenlaten. Daarbij hoort ook het installeren van beschermende maatregelen zoals plexiglas bij receptie en balie, het aangeven van looproutes met grondstickers en het communiceren van de coronaregels met borden en schermen. Alles in het teken van veiligheid voor medewerkers en bezoekers.

De heropening van MUBO valt samen met de start van de wisselexpositie ‘Water & Vuur’, een kunstexpositie van de 100-jarige landelijke kunstenaarsvereniging AKKV (Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond). De expositie toont kunst van dertien kunstenaars die ieder in hun eigen discipline werken hebben gemaakt. Tijdens de expositieperiode van 29 augustus tot en met 1 november 2020 zijn er regelmatig kunstenaars aanwezig om uitleg te geven bij hun werk. Daarnaast worden er lezingen en workshops georganiseerd.

Ondanks het feit dat MUBO tijdelijk dicht is voor publiek, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de herinrichting van de vaste expositie op de 1ste en 2de verdieping. De vaste expositie wordt gepresenteerd in de vorm van negen thema’s, waaraan de 49 onderwerpen over de geschiedenis van Boxtel (canon van Boxtel) zijn toebedeeld. Naast nieuwe vitrines, panelen en lichtkasten, krijgt ieder thema een digitaal aanraakscherm waarmee de bezoeker zelf naar hartenlust foto’s, teksten en geluids- en beeldfragmenten tevoorschijn kan toveren over dat thema. Bij binnenkomst staat de bezoeker een groot centraal aanraakscherm ter beschikking waarop men zich als start kan oriënteren om welke thema’s het gaat en waar ze op zaal zijn te vinden. De herinrichting zal begin 2021 gereed zijn.

MUBO is dus springlevend en nodigt iedereen dan ook van harte uit om vanaf 29 augustus een bezoek aan het museum te brengen.

Kijk ook bij

Clinic Marc Lammers bij De Lichtstraat

Vrijdag 18 juni kregen de kinderen van de groepen 6/7/8 van de Vughtse basisschool De …