MUBO vraagt voorwerpen uit Tweede Wereldoorlog

In 2019 is het 75 jaar geleden dat er in Brabant een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Boxtel werd bevrijd in oktober 1944. Tegen deze achtergrond verzorgt Museum Boxtel van 31 augustus tot en met 3 november 2019 een expositie over Boxtel in oorlogstijd 1940-1944. Het verhaal over de oorlog in Boxtel kan natuurlijk het beste worden verteld aan de hand van voorwerpen en attributen uit die tijd. Hebt u nog voorwerpen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, dan doet MUBO een beroep op u om die in tijdelijk bruikleen of als schenking ter beschikking te stellen ten behoeve van de expositie.

Op dit moment is een werkgroep al enige tijd druk bezig om de expositie voor te bereiden. Er is een oorlogscanon van Boxtel in de maak, die de feiten en gebeurtenissen binnen de thema’s mobilisatie, bezetting en bevrijding in chronologische volgorde laat zien over de periode 1940-1944. Ook wordt een foto-eregalerij voorbereid van gesneuvelde soldaten en omgekomen verzetsstrijders.

Hebt u nog voorwerpen, documenten, film, foto’s, brieven, dagboeken, enz., die het oorlogsverhaal ondersteunen c.q. en illustratief zijn voor deze periode en bent u bereid die (tijdelijk) af te staan, dan kunt u zich aanmelden via info@muboboxtel.nl. In het mailtje graag uw naam en telefoonnummer vermelden en natuurlijk onder bijvoeging van een foto van het voorwerp met een korte beschrijving daarvan. Na binnenkomst van uw mail krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. Twijfelt u of uw voorwerp voldoende relevant is en/of hebt u nog vragen, schroom dan niet om eerst telefonisch contact te zoeken met MUBO-secretaris Willem van Vossen op 06-16041898.

Uiteraard wordt met u altijd een bruikleenovereenkomst of schenkingsovereenkomst gesloten, zodat er geen misverstanden ontstaan over de door u aangeleverde voorwerpen. MUBO rekent op u!

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …