Boven Van de Pollstraat en rechts Van Heeswijkstraat

Motie van wantrouwen tegen wethouder Pennings haalt het niet

Wethouder Peter Pennings kan weinig goed doen bij de drie oppositiepartijen in de Vughtse raad. Eerder in deze bestuursperiode werden er al twee moties van wantrouwen tegen hem ingediend en in de raadsvergadering van donderdag 6 juni was het opnieuw raak. In feite valt veel van de onvrede terug te voeren naar de snelle stijging van de bouwprijzen waardoor bouwprojecten (woningbouw en gymzaal) uiteindelijk aanzienlijk duurder uitvallen dan eerder was afgesproken.

In de raadsvergadering van donderdag was het woningbouwprogramma de hoofdmoot van de discussie. D66 maakte er een groot punt van dat de 16 appartementen en 4 woningen, die gebouwd worden op de plek van gebouw Schoonveld (plan Lunet 5) duurder door projectontwikkelaar De Bunte in de markt gezet worden dan de in 2016 afgesproken prijs van 200.000 euro. Volgens D66 stond zwart op wit op papier dat de appartementen voor maximaal 220.000 euro verkocht mochten worden, maar regelde wethouder Pennings zelf, zonder het college en de raad in te lichten, dat de ontwikkelaar de prijzen fors mocht verhogen. Ook zou de wethouder schriftelijke vragen van D66 over dit plan onjuist en onvolledig hebben beantwoord. De oppositiepartijen SP en CDA sloten zich bij die kritiek aan. Wethouder Pennings legde uit dat de prijsverhoging van 200.000 naar 220.000 o.a. te maken heeft met het wijzigen van het bouwplan naar aanleiding van de gesprekken die De Bunte gevoerd heeft met de omwonenden en Welstand waardoor er geen 20 appartementen in één woonblok, maar 16 appartementen en 4 grondgebonden woningen gebouwd worden om de bouwhoogte beter aan te laten sluiten bij de bestaande bouw. Nadat deze prijsverhoging met de ontwikkelaar was afgesproken heeft de Vughtse raad beslist dat de maximumprijs van de betaalbare woningen mag worden opgetrokken naar 250.000 euro. Weer later is er beslist dat er in Vught voortaan alléén gasloos gebouwd mag worden. De extra kosten die dit met zich meebrengt mogen door De Bunte in de verkoopprijs verrekend worden. Volgens de wethouder en burgemeester Van de Mortel kon deze prijsaanpassing door de beugel omdat hij bleef binnen de kaders (250.000 euro) die de raad gesteld heeft voor ‘betaalbare woningen’. De oppositie verweet de wethouder dat de prijsverhoging niet aan de raad was gemeld. De wethouder gaf toe dat de communicatie naar de raad over de prijsverhoging beter had gekund, maar wilde niet meegaan met een motie van de oppositie waarin werd voorgesteld om de verkoopprijs terug te brengen naar 220.000 euro. Dat zou volgens de indieners nog kunnen omdat de inschrijftermijn voor de appartementen pas een dag later zou eindigen. Volgens Pennings zou dit zonder meer leiden tot een schadeclaim door de ontwikkelaar. De motie kreeg slechts steun van de oppositie en zou het dus niet halen.

De coalitiepartijen hadden geen moeite met de hogere prijsstelling. Ton van der Vossen (PvdA-GL):”In 2018 heeft de raad nieuwe kaders vastgesteld voor betaalbare woningen. Het college heeft de ruimte gekregen binnen die kaders zaken te doen. Er is in dit project afgeweken van de eerdere afspraken. Dan ligt het voor de hand dat hogere prijzen worden gehanteerd. Zolang het college binnen de door de raad gestelde kaders blijft is er voor ons niets aan de hand.”

Geen vertrouwen
De oppositiepartijen vonden de beantwoording van de gestelde vragen beneden de maat, hadden daardoor het vertrouwen in wethouder Pennings volledig verloren en kwamen met een motie van wantrouwen. Na een schorsing poogde wethouder Toine van de Ven nog eens uit te leggen dat de gang van zaken rond Schoonveld zich heeft afgespeeld binnen de door de raad gestelde kaders, maar ook hij kon de oppositie niet overtuigen. Bij stemming werd de motie van wantrouwen met 6 voor en 14 stemmen tegen naar de prullenbak verwezen.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …