Moeten die windturbines er wel komen?

In de zomer van 2020 zijn de gemeenteraden en het algemeen bestuur van twee waterschappen in de regio Noordoost-Brabant en het college van GS van de provincie akkoord gegaan met de Concept-RES. Daarmee werd ingestemd met het gezamenlijk regionaal bod van 5,8 PJ of 1,6 Twh aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit, 11% besparing van elektriciteit en warmte en 3 PJ hernieuwbaar op te wekken warmte in de periode tot 2030. Ook stemden de deelnemende gemeenten elk afzonderlijk in met het eigen aandeel daarin.

Voor Vught is dat 0,04 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Dat staat gelijk aan de plaatsing van 4 grote windturbines of 50 voetbalvelden aan zonnepanelen in Vught. In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 3 juni, die begon met zo’n 3 kwartier vertraging door een technische storing, bespraken de commissieleden of Vught al dan niet definitief akkoord gaat met deze opgave.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 9 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

De Corona Monologen: zes indringende voorstellingen

Tijdens de ‘Bossche Zomer’ zullen De Corona Monologen (een terugblik…) te zien zijn. Van 7 …