Moet IJzeren Man uitbreiding parkeerterrein terugdraaien?

D66 stelde schriftelijke vragen aan het Vughtse college over nieuwe ontwikkelingen bij de IJzeren Man. De partij zegt geschrokken te zijn van de enorme parkeerstrook die is aangelegd voor het Strandhuys. Bas van de Ven, de exploitant van de IJzeren Man, is verbaasd over alle ophef die is ontstaan. Vorige week publiceerde Het Klaverblad al een artikel over het antwoord van het college op de vragen van D66. Helaas kwam door een storende zetfout een gedeelte van de tekst te vervallen, daarom een gesprek met exploitant Bas van de Ven.

Het college antwoordde 11 februari op de vragen van D66 dat voor het uitbreiden van het parkeerterrein geen vergunning is aangevraagd of verleend. Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ dienen parkeervoorzieningen te worden opgericht binnen het bouwvlak. Op de locatie waar de parkeerplaatsen zijn aangelegd is geen bouwvlak gelegen. Parkeervoorzieningen zijn op grond van de bestemmingsplannen op deze locatie dus niet toegestaan. De gronden waarop de parkeerplaats is gerealiseerd, zijn wel in erfpacht gegeven in het kader van de aanbesteding van de IJzeren Man. De nieuwe parkeerplaatsen zijn zonder toestemming van de gemeente ingericht en er is géén toestemming gegeven voor het verwijderen van het groen en de bomen. Inmiddels heeft de gemeente besloten te gaan handhaven.

Vertrouwen
Als wij Van de Ven spreken heeft hij net een gesprek achter de rug met de juridisch adviseur van de gemeente Vught over de handhavingsactie waardoor voor 1 april de oorspronkelijke situatie herstelt moet worden op straffe van een dwangsom, als van de Ven er niet in slaagt voor die datum de gemeente ervan te overtuigen dat de aanpassingen wèl passen binnen het bestemmingsplan.
Bas van de Ven heeft er vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Hij is van mening dat de uitbreiding van het parkeerterrein niet illegaal is. “Wij zijn er al veel langer mee bezig om de faciliteiten voor bezoekers van de IJzeren Man te verbeteren. Daarvoor hebben wij een jaar geleden onze plannen bij de gemeente gepresenteerd. Toen werd aanvankelijk gezegd: jullie moeten eerst, maar eens een totaalplan indienen. Later kregen we te horen: dien toch maar per onderdeel een verzoek in, want anders duurt het langer voor eenvoudige planonderdelen uitgevoerd kunnen worden omdat er in het geheel een paar zaken zitten die meer tijd vragen. Toen wij daarna per onderdeel met verzoeken kwamen, werd weer gesteld: dat zijn zoveel plannen, er moet toch een totaalvisie komen. Zo wordt het voor ons wel een beetje ingewikkeld. Ik ben van beroep projectontwikkelaar, daar verdien ik de kost mee. Daarnaast probeer ik van het recreatie gedeelte van de IJzeren Man iets moois te maken. Vorig jaar is o.a. het terras overdekt en het horecagedeelte vernieuwd. Door deze veranderingen komen er in het winterseizoen meer gasten en kunnen we ook op winteravonden open zijn. Alles is nu gelijkvloers en in het nieuwe toiletgedeelte is een invalidetoilet gekomen. Daarnaast hebben we ingevoerd dat er alleen nog via de betaalautomaat betaald kan worden. Dat heeft er o.a. voor gezorgd dat wij een heel ander publiek binnen krijgen. We zien nu dat veel meer ouderen, mensen met een handicap en gezinnen met kinderen het Strandhuys bezoeken. Dat vraagt om meer en betere parkeerplaatsen voor invaliden vlak bij de ingang. Ook is het tegenwoordig nodig om laadplekken aan te leggen voor elektrische fietsen en auto’s. Dat gaat allemaal ten koste van de beperkte parkeerruimte voor het Strandhuys. Daar komt ook nog eens bij dat hier per dag zo’n 7 à 8 vrachtwagens komen laden of lossen, die dan achteruit het parkeerterrein weer af moeten naar de Boslaan. Dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Daarom zouden wij graag zien dat er eenrichtingsverkeer komt op het parkeerterrein en dat auto’s het parkeerterrein voortaan via de hoofdingang kunnen verlaten. Er wordt gezegd: er zijn toch voldoende parkeerplaatsen in het bos, maar het punt is dat de meeste mensen voor de veiligheid kennelijk liever dicht bij het Strandhuys parkeren. In de wintermaanden is dat logisch, maar ook mensen die een rondje IJzeren Man gaan lopen of de hond uitlaten zetten hier hun auto neer. Als ik hier ’s morgens aankom staat het parkeerterrein vaak vol, terwijl er maar een paar mensen binnen zitten. Ik snap wel dat de mensen liever dicht bij de bebouwing parkeren, want op de grote parkeerplaats in het bos gebeuren, zeker in de avonduren, vaak zaken die niet pluis zijn zoals kofferbakverkoop, drugsverkoop en prostitutie.”

Oude situatie?
Het bleek niet mogelijk de uitbreiding van de parkeerplaats achteraf te legaliseren, zoals de gemeente heeft onderzocht. Daarbij gaat het om waarden als archeologie, cultuurhistorisch waardevol gebied, ecologische verbindingszone die binnen het bestemmingsplan beschermd worden. Bas van de Ven vindt dit opmerkelijk. Er is voor de bouw van het trafohuisje, dat niet van ons is, onderzoek gedaan of er problemen waren rond archeologie en cultuurhistorisch waardevol gebied. Dat was niet het geval. Waarom zou dat dan voor dit stukje parkeerterrein wel het geval zijn?
Van de Ven betreurt de commotie die ontstaan is om de uitbreiding van het parkeerterrein met een strook tussen het nieuwe trafohuisje en de inrit bij het Strandhuys, waar zo’n 20 à 30 auto’s extra kunnen staan. “Het is begonnen met de bouw van het trafohuisje. Daarvoor moesten twee paaltjes worden verwijderd om te zorgen dat de loader voor de werkzaamheden erdoor kon. Er werd spontaan door bezoekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar hun auto neer te zetten. Toen hebben wij een dode boom weggehaald en boomschors gestrooid op het rijgedeelte. Er zijn verder geen bomen en struiken gekapt. Wel hebben we twee heggen weggehaald, waardoor de scheiding tussen de parkeerplaatsen voor het Strandhuys en het Strandpaviljoen is komen te vervallen. Daardoor lijkt het of er ineens een heel groot parkeerterrein is ontstaan, terwijl de meeste parkeerplaatsen er daarvoor ook al waren. Als we de rij struiken, die we al geplant hebben, afmaken dan worden de auto’s opnieuw aan het zicht onttrokken. We kunnen die strook met extra parkeerplaatsen eenvoudig weer in de oude situatie brengen, daarvoor hoeven we alleen die paaltjes terug te plaatsen. Maar of dat de beste oplossing is? Wij zouden liever gaan voor goede extra parkeerruimte met verharding op het rijgedeelte en een logische ‘routing’ richting de hoofduitgang. Ik denk dat we de bezoekers van de IJzeren Man daarmee een groot plezier zouden doen. Deze kwestie vergt weer veel negatieve energie. Energie die we veel liever zouden besteden aan het verbeteren van de accommodatie o.a. door het aanpassen van de stijger, het vernieuwen van de kiosk, het verplaatsen van de hoofdingang van het strandbad en het bouwen van een nieuwe toiletunit op het strand met douches en kluisjes. Ik weet uit ervaring als projectontwikkelaar dat je nooit iets kunt bouwen waar iedereen blij mee is, maar ik hoop wel de kans te krijgen van de IJzeren Man iets te maken waar Vught trots op kan zijn.” Betekent dat ook dat er een hotel moet komen? “Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar ik begrijp goed dat daar geen enkele kans op is zolang er nog een juridische strijd loopt over het hotel aan de Boulevard. Het is dus zinloos om daar energie in te steken.”

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …