V.l.n.r.: Lkol Joost Hubbers, een kleinzoon, de 2 zonen en kleinzoon Freek van Roosmalen die het onderzoek heeft uitgevoerd en de aanvraag gedaan.

Mobilisatie Oorlogskruis postuum uitgereikt aan zonen Paul van Roosmalen

Vrijdag 10 juli vond er op Fort Isabella in de ‘Collectie Wielrijders’ een bijzondere ceremonie plaats. Namens de minister van Defensie werd postuum het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de zonen van Paul van Roosmalen uit Den Dungen.

Paul van Roosmalen is op 15 januari 1916 geboren in Den Dungen en werd op 5 oktober 1936 ingelijfd als dienstplichtig soldaat bij het Regiment Wielrijders op de Isabellakazerne in Vught . Hier vervulde hij zijn dienstplicht tot maart 1937, waarna hij met groot verlof werd gestuurd. In augustus ’39 werd hij samen met vele duizenden andere dienstplichtigen gemobiliseerd vanwege de toegenomen internationale spanningen en uiteindelijk oorlogsdreiging. Tijdens de meidagen van 1940 raakte hij ook betrokken bij de gevechten met de Duitse invallers in de omgeving van Alblasserdam en werd hij rond 14 mei teruggetrokken achter de Merwede. Wat hij precies heeft meegemaakt tijdens die oorlogsdagen is nog niet duidelijk. Zijn kleinzoon, en tevens beroepsmilitair, kapitein Freek van Roosmalen heeft ondanks zijn uitgebreide archiefonderzoek niet exact kunnen achterhalen wat er met zijn opa is gebeurd in die oorlogsdagen. Het werd echter wel duidelijk dat zijn opa vanwege de langdurige inzet in aanmerking kwam voor het Mobilisatie Oorlogskruis. Het Mobilisatie Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren en het belang van de Nederlandse staat hebben gediend.
De orde is weliswaar in 1948 door de toenmalige koningin Wilhelmina ingesteld, maar omdat vele rechthebbenden deze niet bij leven hebben aangevraagd, is het zelfs mogelijk om deze onderscheiding postuum toe te kennen.

De postuum gedecoreerde Paul van Roosmalen

De familie van Roosmalen vond de historische collectie van het Regiment Wielrijders een uitgelezen locatie om de uitreiking te laten plaatsvinden, zeker toen bekend werd dat de commandant van het Garderegiment Grenadiers en Jagers, luitenant-kolonel Joost Hubbers, de onderscheiding hoogstpersoonlijk zou komen uitreiken. Dit Garderegiment is het Regiment van de Koning en het 1e en belangrijkste Regiment van de Infanterie/Landmacht en zet ook de traditie van het Regiment Wielrijders voort. Voor de commandant was het dus eveneens een bijzondere gebeurtenis om voor het eerst een bezoek te brengen aan deze collectie waarbij natuurlijk de nodige toelichting werd verschaft door de vrijwilligers.
De familie Van Roosmalen nam deel aan de ceremonie met 2 zoons van de postuum gedecoreerde, die ook als dienstplichtig militair hebben gediend en 2 kleinzoons die als beroepsofficier dienen bij resp. het Regiment Limburgse Jagers en de Prinses Irene Brigade. Je zou dus haast kunnen zeggen dat een militaire traditie wordt voortgezet. Na een toespraak waarin de dienstcarrière van Paul van Roosmalen en de gebeurtenissen in mei 1940 werden geschetst, volgde de uitreiking van de onderscheiding met de bijbehorende oorkonde. Bij zijn toespraak maakte de Lkol Joost Hubbers ook dankbaar gebruik van de lezenaar die in 1937 bij het 15-jarig bestaan van het Regiment Wielrijders werd aangeboden aan de regimentscommandant.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …