Mike Wiersema ‘Club Held van het jaar’ bij Prins Hendrik

Veel groter kon de verrassing niet zijn bij Mike Wiersema, toen hij vlak voor het einde van het bewogen jaar werd uitgeroepen tot ‘Club Held van het jaar 2020’ van Prins Hendrik. Het algemeen bestuur van de Vughtse sportclub sprak met deze benoeming zijn waardering uit voor de enorme inzet en positieve en coöperatieve houding van Wiersema, die gezien wordt als hét gezicht van de gymnastiek- en turnafdeling van de vereniging in de regio.

De titel ‘Club Held van het jaar’ wordt bij Prins Hendrik al diverse jaren uitgereikt, telkens aan een persoon die zich op meerdere fronten en vaak langdurig bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Over 2020 viel de keus dus op Mike Wiersema, die actief is als technisch coördinator ‘wedstrijdturnen’ binnen de vereniging. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van regionale wedstrijden, hoe moeilijk dat het voorbije jaar ook was. 2020 was sowieso een lastig jaar voor een binnensport als turnen, die het bovendien publicitair erg lastig kreeg met alle negatieve publiciteit rondom het nationale topturnen voor meisjes.

Creatieve aanjager
Het algemeen bestuur van Prins Hendrik roemt de inspanningen van Mike om tóch de band met de vereniging in stand te houden. Zo bleef hij in de coronaperiode continu creatief aan het zoeken naar alternatieven waarmee de turnsport naar buiten kon worden gebracht. Ook speelde hij de rol van aanjager richting trainers om online trainingen aan te bieden. Zo blijft Mike, ooit in de jaren ’80 als topturner begonnen, nauw betrokken bij zijn vereniging en draagt hij een belangrijk steentje bij aan de professionalisering van de turnsport binnen Prins Hendrik. Waarbij hij niét de aandacht voor de onmisbare vrijwilligers uit het oog verliest. In zijn functie als buurtsportcoördinator bij MOVE vormt Mike bovendien een schakel van belang bij het mogelijk maken van sporten en bewegen in de wijk. Mike Wiersema is zowel intern als extern een beeldbepalend gezicht van de afdeling gymnastiek en daarmee de volledig terechte Club Held van het jaar 2020!

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …