Boy Pufkus, Jacqueline Matse, Marcel de Rouw, burgemeester Van de Mortel, Pim Vos, Brenda van Middelkoop

Met vijfde wijkagent is Vught op volle sterkte

Pim Vos is de vijfde wijkagent in Vught. Met de benoeming van Vos heeft Vught de vijf wijkagenten waar het recht op heeft en is daarmee op sterkte. De vier andere wijkagenten zijn Jacqueline Matse, Brenda van Middelkoop, Boy Pufkus en Marcel de Rouw.

De 33-jarige brigadier heeft een groot deel van zijn jeugd in Vught gewoond. Hij draagt de gemeente een warm hart toe: bij zijn sollicitatie voor de functie van wijkagent koos hij bewust voor Vught. Vos werkt sinds 11 jaar bij de politie, onder andere als milieu-agent en motorsurveillant. In de afgelopen jaren was zijn standplaats Veghel.

Burgemeester Van de Mortel is blij dat het aantal wijkagenten in Vught nu op volle sterkte is. De afgelopen jaren heeft hij continu aandacht gevraagd voor dit onderwerp, zowel op lokaal en regionaal niveau als landelijk.

De Vughtse wijkagenten krijgen vanaf vandaag een eigen ruimte in het gemeentekantoor. Een groot voordeel hiervan is dat ze snel kunnen schakelen met externe partners zoals de gemeente, de Wijk GGD’ers en maatschappelijke organisaties. Het liefst ziet burgemeester Van de Mortel ze natuurlijk op straat. Brenda van Middelkoop en Pim Vos worden de wijkagenten voor Vught-Zuid en het Centrum. Jacqueline Matse en Boy Pufkus zijn de wijkagenten van Vught-Noord en Cromvoirt. Marcel de Rouw is als wijkagent+, coördinator van het politiewerk in Vught. De Rouw is flexibel inzetbaar in heel de gemeente.

De wijkagent maakt deel uit van het wijkteam en werkt aan het vergroten van de veiligheid in wijk en buurt. Als het nodig is, krijgen ze hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen de wijk. Daar richten zij zich op de aanpak van sociale problemen, zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd, werkt de politie voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of buurt.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …