Met Maria door de straten van ’s-Hertogenbosch

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch vindt op 13 mei de jaarlijkse Mariaomgang plaats. Met ingang van dit jaar weer – net als in het verleden – op de tweede zondag van mei (Moederdag), aansluitend aan de viering van 11.45 uur. De eeuwenoude bidtocht vertrekt rond 13.00 uur vanuit de Sint-Jan en duurt ongeveer een uur. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.

In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt voorafgegaan door acolieten van de Sint-Jan en geflankeerd door vier flambouwen met bloemen. Deze worden gedragen door studenten van het Sint-Janscentrum, het seminarie van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, dit jaar ondersteund door de Vereniging Katholieke Studenten Nijmegen. Langs de hele route hangen op initiatief van de Broederschap en de heer Robert van Straaten, dit jaar nog veel meer dan anders, de blauwwitte Maria-vlaggen.

Aan de bidtocht nemen onder andere deel bisschop de Korte, hulpbisschop Mutsaerts, plebaan Van Rossem, verschillende priesters uit het bisdom, de Schola Cantorum van de Sint-Jan, Maria Broederschappen uit Antwerpen en Delft, de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap uit Den Bosch, de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Daarnaast zijn er natuurlijk de vele pelgrims die deze zondag vanuit alle delen van Brabant naar ’s-Hertogenbosch komen om de Zoete Lieve Vrouw te vereren, een van de missen bij te wonen en kaarsjes op te steken uit dankbaarheid, troost of met een verzoek.

Het Bossche gilde De Oude Schuts en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim baan voor de stoet. Dit jaar nemen ook deel de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, het Gilde Sint Catharina en het Gilde Sint Barbara-Sint Sebastiaan uit Vught.

De Mariaomgang in ‘s-Hertogenbosch kent een rijke historie. De legende uit de Middeleeuwen vertelt dat Maria, gedurende de dagen van de pest, de stad in een stormachtige nacht doorkruiste. De volgende morgen bleek iedereen woonachtig in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn. Het beeld van de Zoete Moeder stond als altijd op haar troon, maar de voeten en de zoom van het kleed waren met slijk en straatvuil bedekt en getuigden van haar nachtelijke tocht. Uit dankbaarheid zou men besloten hebben om jaarlijks een Plechtige Omgang te houden door de straten die Zij, zegenend en genezend, was doorgelopen. De bidtocht trekt jaarlijks veel belangstellenden naar de stad.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …