‘Mensen met dementie erbij blijven betrekken’

Alle dorpen in de gemeente Haaren kennen een bloeiend verenigingsleven, en ook vele clubs waar ouderen bij aangesloten zijn. Hoe gaan deze clubs en verenigingen om met leden die dementie hebben of krijgen? ‘Zo gewoon mogelijk’, is daarop het antwoord.

Mieke van Boxtel (68) is voorzitter van de activiteitencommissie van de KBO in Haaren. “Hoe wij als KBO omgaan met leden met dementie? We doen niks aparts. We betrekken iedereen bij het geheel. Mensen kennen elkaar allemaal, hè. Ze hebben op een vanzelfsprekende manier oog voor elkaar. Door tijdens een activiteit te zeggen: ‘Kom gezellig erbij zitten’, als iemand alleen of zoekend is.” Jan Sinot (57) uit Haaren is actief in de tennisvereniging, vrijwilliger bij de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Haaren en heeft een moeder met dementie. Ook de Haarense tennisvereniging heeft geen apart beleid voor mensen met dementie. “Als de sfeer binnen een vereniging goed is, bouwen mensen een band met elkaar op. Dan nemen ze elkaar ook op sleeptouw als het niet zo goed gaat.”

Een vereniging moet een plek zijn voor iedereen, vinden Van Boxtel en Sinot. Waar ‘gewoon’, ‘normaal’ contact is met mensen met dementie. Zonder aparte hokjes te maken. Toch lukt het niet altijd even goed mensen betrokken te houden. Van Boxtel: “Mensen die dementie krijgen, trekken zich vaak juist terug uit activiteiten en verenigingen. De drempel om te blijven meedoen is voor henzelf te groot. Vaak heeft dat met schaamte te maken.” Het enige wat daarbij helpt, denkt Sinot: zorgen dat het taboe op dementie verdwijnt, want dat is er nog steeds. Voorlichting over dementie kan helpen en verenigingen zouden daarin een rol kunnen pakken. Zodat iedereen kloppende informatie heeft over dementie. Het is namelijk een ergernis van Sinot: het ‘schattige’ beeld van mensen met dementie dat regelmatig in de media opduikt. “Dementie is niet schattig”, zegt hij. “Mensen met dementie ondergaan karakterveranderingen die óók vervelend kunnen zijn. Voor de omgeving is het moeilijk daarmee om te gaan.” Wat niet wegneemt dat we moeten zorgen voor elkaar, vinden hij en Van Boxtel. “Hoe? We willen een DVG, Dementie Vriendelijke Gemeente, zijn. Die ‘D’ mag er vanaf. Het zou mooi zijn als vriendelijkheid de basis is van hoe we met elkaar omgaan. Of je nu dementie hebt, of niet.”

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Informatie over Werkgroep DVG bij Ineke Matheeuwsen (tel. 06 – 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …