Meetwerkzaamheden in straten langs spoor in Vught

De voorbereidingen voor het verdiepen van het spoor in Vught zijn in volle gang. Vaak gebeurt dat nog ongemerkt, maar soms is het zichtbaar. Dan ziet u medewerkers van ProRail in de omgeving of maatregelen die in de openbare ruimte worden getroffen. Een voorbeeld daarvan zijn de stalen meetspijkers in de grond.

Voor berekeningen en het ontwerpen van het tijdelijke spoor, de spoorbruggen en het tijdelijke station zijn meetgegevens nodig van de openbare ruimte en de spooromgeving. Om deze gegevens te verkrijgen, worden ronde, stalen meetspijkers in het trottoir of de straat geplaatst. Dat gebeurt door een maatvoerder met een meetstok. De meetspijkers worden gebruikt als referentiepunt.

Wanneer en waar zijn deze werkzaamheden?
Deze voorbereidende werkzaamheden vinden in de maand april plaats, waarbij wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur.
Begin april worden ongeveer 20 meetspijkers geplaatst in het trottoir/de straat tussen de Postweg en de Wolfskamerweg.
Midden april worden in het hele projectgebied alle afstanden opgemeten. Dit gebeurt ook langs het spoor en op station Vught.
Eind april meet de maatvoerder binnen dit gebied nog op plekken die extra metingen nodig blijken te hebben.

Wat merkt u ervan?
Niet veel. U ziet enkele medewerkers van aannemer BAM rondlopen in hun oranje jassen. De werkzaamheden zorgen niet voor overlast of verkeersmaatregelen. U kunt er gewoon passeren.

Meer informatie?
Vragen en meldingen zijn welkom via het e-mailadres phsvught@bam.com.

Kijk ook bij

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van …