Dorpshuis De Es

Meedenken over de toekomst en leefbaarheid van Esch

Dries van Agt omschreef het unieke boerendorp Esch in het verleden eerzaam als ‘De glimlach van Brabant’. Om ervoor te zorgen dat alle Esschenaren ook daadwerkelijk die warmte, gezelligheid en veiligheid van een dorp blijven ervaren, wordt op woensdag 21 november om 19.45 uur een bijeenkomst in dorpshuis De Es gehouden. Een avond waarbij de mening van de Esschenaar telt, om de simpele reden dat de inwoners zelf de kleurrijke toekomst van het dorp in handen hebben.

Hoe wilt u wonen aan de Reigerskant? De Haarenseweg en Dorpsstraat als sluiproute voor N65-verkeer? En wat betekent dat voor de veiligheid van onze kinderen? Heeft ons verenigingsleven in de nabije toekomst nog wel bestaansrecht? Is er straks nog een basisschool? Zou een multifunctionele accommodatie toegevoegde waarde hebben? De erbarmelijke staat van het wegennet en trottoirs, ouderenzorg, de gemeenschappelijke voorzieningen, het behoud van het groene buitengebied of de bereikbaarheid. Zomaar wat actuele thema’s waar het kersverse platform PEP zich mee bezighoudt, waarbij het zijn standpunten baseert op de gemeenschappelijke visie en input. Samen met bureau Kragten – ingenieurs op het gebied van stedelijke en landelijke inrichting – wordt momenteel de huidige gesteldheid van Esch in kaart gebracht en wordt bepaald wat Esch nodig heeft om een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving te realiseren. De kennis van Kragten in combinatie met het gedachtegoed van de bewoners gaat resulteren in een concreet uitvoeringsplan dat als leidraad gaat dienen voor de vooruitgang van Esch.

Platform Esch Perspectief
PEP staat voor Platform Esch Perspectief en is begin 2018 opgericht. Het is een orgaan dat zich inzet voor de leefbaarheid van Esch met als uitgangspunt het karakter en de uitstraling te behouden. En dat zónder enig politiek belang, een platform. Als stem van het volk en als spreekbuis voor de gemeente zet PEP zich in voor de toekomst van de Esschenaar. Ieder onderwerp dat algemeen belang betreft staat op de agenda. PEP is dus van de inwoners, is er voor de inwoners en wordt gevormd door de inwoners. Daarom is iedereen uit Esch welkom om er samen de schouders onder te zetten. De koffie staat klaar!

Kijk ook bij

N65 richting Tilburg dicht

Vanmiddag (woensdag 21 februari) zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst op de N65 ter hoogte …