De nieuwe situatie rond het Maurickplein

Maurickplein en Boxtelseweg binnenkort op de schop

Een gedeelte van de Boxtelseweg en het Maurickplein gaat nog dit jaar op de schop. De riolering is slecht en moet nodig worden aangepakt. De straten moeten dus open en dat is voor de gemeente aanleiding om de totale inrichting te bekijken. Vorig jaar 4 september werd met de bewoners overlegd om tot een breed gedragen plan te komen. De uitwerking van de inbreng zou eind november gereed zijn, maar dat is niet gelukt, doordat het langer duurde om er met Rijkswaterstaat uit te komen. Donderdag 5 april werd een nagenoeg gereed plan aan de buurtbewoners gepresenteerd.

De werkzaamheden aan de wegen zullen eind augustus starten. Voor het zover is, gaat Rijkswaterstaat eerst vanaf begin juli de kruising Grote Gent/N2 aanpakken en de gemeente zorgt voor een opstelstrook richting Boxtel. Het gedeelte Nachtegaalslaantje-Dr. Hillenlaan is het eerste traject dat wordt aangepakt. Daarna volgt het gedeelte tussen de Dr. Hillenlaan en het Maurickplein, dat van november tot januari op de planning staat. Tot 2 januari blijft het mogelijk om op het Maurickplein te parkeren. Daarna wordt het plein heringericht van januari tot en met juni. Deze werkzaamheden worden ruim ingepland, omdat wordt verwacht dat op het plein de kans op archeologische vondsten groot is. Het gaat immers om een van de oudste bebouwde plekken van Vught. De bewoners vroegen de gemeente ervoor te zorgen dat het plein tussen augustus en januari niet gebruikt wordt als materialenopslag of parkeerplaats voor ‘bouwbusjes’.

Weg langs de muur
De grootste verandering wordt het verleggen van de Boxtelseweg richting de geluidswal waardoor een aantal bomen zal moeten verdwijnen. Dat de monumentale beuk moet worden gekapt, deed de aanwonenden pijn, maar er was begrip voor de keuze van de gemeente omdat het redden van de boom enorm veel geld kost terwijl het resultaat onzeker is. Een aantal bomen wordt nu uit de grond gehaald, maar later herplaatst. Ook enkele bomen die moeten wijken voor de plannen rond N65 en het spoor zullen hier een nieuwe plek krijgen.

Bottleneck
De hele operatie moet ook de bottleneck bij de Dr. Hillenlaan oplossen. Daar zorgt het feit dat er van drie kanten verkeer aankomt regelmatig voor problemen. De rijweg van de laan zelf wordt versmald en krijgt hetzelfde profiel als de Secr. van Rooijstraat voor het gemeentekantoor. De plannen daarvoor worden binnenkort met de bewoners besproken. In de nieuwe situatie sluit de Dr. Hillenlaan met een T-kruising aan op de Boxtelseweg. Het probleem wordt dat het gemotoriseerde verkeer vlak voor het de Boxtelseweg op kan rijden een dubbelzijdig fietspad moet kruisen. Tussen de Boxtelseweg en het fietspad kan zich één personenauto opstellen. Een vrachtwagen of bus, die richting Boxtel of richting Den Bosch moet, zal het fietspad echter blokkeren. Het is daarom de vraag of hier niet een soort onoverzichtelijke ‘ovonde-situatie’ zal ontstaan. De fietsstraat die nu ligt tussen de Leeuwensteinlaan en de Dr. Hillenlaan wordt geasfalteerd en doorgetrokken richting Maurickplein. Het fietspad van 3,5 à 4 meter breed komt vlak naast de stoep voor de huizen te liggen, de auto’s kunnen aan de overkant van de straat worden geparkeerd. Er verdwijnen in dit stuk wel enkele parkeerplaatsen. Het dubbelzijdige fietspad gaat na het Maurickplein, dus in de Taalstraat, weer over in een eenzijdig fietspad. Tussen de fietsstraat en de rijbaan komt een smalle groenstrook.

Maurickplein
Op het nieuwe Maurickplein blijft parkeren mogelijk aan de zijde van de geluidswal; van de huidige 32 parkeerplekken blijven er 30 over. Het gedeelte van het plein aan de kant van de woningen blijft vrij en wordt opgefleurd met bomen in verplaatsbare bakken of potten, zodat het plein ook in de toekomst voor evenementen kan worden gebruikt. De aansluiting van de Taalstraat op de Grote Gent en de Boxtelseweg komt aan de noordzijde van het plein. De ondernemers hadden in september gewezen op het belang van een goede plek om vrachtwagens te laden en lossen aan het Maurickplein. Die is o.a. nodig voor de bevoorrading van winkels en horecabedrijven aan het Marktveld. In de nu gepresenteerde plannen is daarin nog niet voorzien. Naar een oplossing zal nog worden gezocht. Het verleggen van de rijbaan betekent dat de trap van de voetgangersbrug richting het bos van Maurick moet worden aangepast. De opgang komt aan de zuidzijde van het nieuwe Maurickplein en gaat dan over de Boxtelseweg en de A2. De bekende pilaren worden hergebruikt, de toegang naar de trap wordt breder en krijgt daardoor meer allure: ‘De Vughtse trappen’. De bushalte op de Boxtelseweg, vlak bij het Maurickplein, wordt verplaatst naar Taalstraat 154.

Groen
Het is de bedoeling dat er in de nieuwe situatie flink wat groen terugkomt om het groene karakter van Vught ook bij deze entree van het dorp te accentueren. De begroeiing aan de geluidswal blijft zoveel mogelijk gespaard. Misschien wordt deze week al gestart met het verplaatsen en kappen van de bomen die voor de herindeling moeten wijken. De reacties van de aanwezigen op de druk bezochte avond waren over het algemeen positief.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …