Maria verlaat in mei opnieuw haar kapel

Nog maar net teruggekeerd uit Maastricht, verlaat de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch op maandag 30 april opnieuw haar kapel. Om 19.00 uur start een eucharistieviering die de opening vormt van de traditionele Mariamaand. Tijdens deze viering dragen de leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw het beeld van Maria vanuit de kapel de kathedraal binnen. Gedurende de hele maand mei vinden de pelgrims het beeld van Maria naast het altaar, te midden van een bloemenzee en honderden kaarsjes.

Ieder jaar is de Sint Jan in mei het middelpunt van de verering van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Duizenden pelgrims vinden vanuit heel Brabant en daarbuiten hun weg naar de kathedraal. Om een kaarsje op te steken bij Maria, hun zorgen en dank uit te spreken, om een van de heilige missen bij te wonen en om elkaar te ontmoeten op een van de vele terrassen aan de Parade. Iedere dag zijn ze welkom in de kerk bij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw waaraan al zoveel wonderen zijn toegeschreven die staan opgetekend in het Mirakelboek dat aan haar voeten ligt.

Vieringen en bidtocht
Ieder weekend zijn de pelgrims welkom bij de heilige missen. Elke zaterdag om 19.00 uur; op zon- en feestdagen om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur. Het hoogtepunt van de meimaand is de bidtocht op 13 mei, aansluitend aan de mis van 11.45 uur. Vanaf 13.00 uur trekt een lange stoet door de straten van Den Bosch. Voorop het beeld van de Zoete Lieve Vrouw, gedragen door de leden van de Broederschap, gevolgd door de bisschop, priesters, gildes, muziekgroepen, pelgrims en andere belangstellenden.

Onderzoek en onderhoud Mariabeeld
Eerder dit jaar is het beeld van Maria een week lang weg geweest voor onderzoek en onderhoud. Het onderzoek wees uit dat het beeld in redelijk goede staat verkeert, maar dat er wel voorzichtig mee moet worden omgegaan. Het beeld is op een aantal plaatsen hersteld: loszittende verflaagjes zijn opnieuw bevestigd, scheurtjes zijn opgevuld. Al het mogelijke werd gedaan om het beeld klaar te maken voor nog een heel lang leven in de Sint Jan.

Vernieuwde website
Op de onlangs geheel vernieuwde website van de Broederschap, www.zoetelievevrouw.nl, is alles te lezen over Maria, de Broederschap, de historie van het beeld, de mirakelen en over de kleine replica die wordt uitgegeven.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …