Home / Algemeen / Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt aan Provinciale Staten
Patisserie De Rouw
Voorste rij v.l.n.r.: Patricia Brunklaus (Groenlinks), Marianne van der Sloot (CDA), Annemarie Spierings (D66), Christophe van der Maat (VVD), Stijn Smeulders (PvdA), Herman Vreugdenhil (CU/SGP). Op de achterste rij staan de manifestpartners opgesteld.

Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt aan Provinciale Staten

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart wordt de provincie opgeroepen op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

De Manifestpartners zijn: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio’s en door Brabant Water.

De aandacht van de vorige manifesten richtten zich vooral op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. In 2019 staan de partners weer voor grote opgaven. Gezorgd moet worden voor voldoende duurzame energie. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw. Intensieve regenval, droogte en hitte door klimaatverandering hebben grote gevolgen voor onze economie en gezondheid. De vraag is hoe het Noord-Brabant van de toekomst eruitziet? Duidelijk is dat het buitengebied en de relatie tussen stad en land zullen veranderen. Met extra woningen, een veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder areaal en grotere bedrijven en met meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie-, natuur- en klimaatopgaven.

Samen aan de slag …
Het manifest gaat in op de opgaven waar we in het Brabantse buitengebied voor staan. Die zijn urgent en complex en aan verandering onderhevig en kunnen alleen effectief worden aangepakt door intensief samen te werken. Dat lukt als we het hervonden vertrouwen keer op keer bevestigen en versterken. Waarbij we elkaar blindelings weten te vinden, vasthouden, inspireren en aanspreken.

… met de opgaven voor het buitengebied
De manifestpartners pakken de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie gebiedsgericht en grensontkennend aan. Hiertoe worden gezamenlijk beleid, instrumenten, investeringen en menskracht ingezet. Dat vergroot de slagkracht en doelmatige aanpak van de opgaven.

Online is het manifest te zien en te lezen via deze link.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Terug naar de sixties op NOVO3 op 25 januari

Het NOVO3-radio zaterdagochtendprogramma ‘Van Buuren Begint’ start zaterdag 25 januari met een nieuwe serie VBB …