Maluku4Maluku, samenwerkingsverband met gemeente Vught

Dinsdag 13 oktober heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Van de Mortel van de gemeente Vught en voorzitter Leo Reawaruw van Maluku4Maluku, tevens ambassadeur van Nationaal Comité Veteranendag ‘Witte Anjer Perkje’.

Er is samen gesproken over een aantal zaken en het is de bedoeling dat die in een samenwerkingsverband en in een stappenplan worden gegoten. De gemeente Vught zal samen met Maluku4Maluku een onderzoek starten naar de begraafplaatsen op de Algemene Begraafplaats, om mogelijk de graven van de KNIL Ambonezen een ‘bijzondere status’ te gaan geven. Naast deze graven zullen mogelijk de kindergraven vanuit de barakken van kamp Vught meegenomen worden in de ‘bijzondere status’. Er zal géén graf geruimd worden dat ligt op de ‘Ambonezen kindervelden’ op eerder genoemde begraafplaats. Maluku4Maluku zal een registratie opstarten om een goed beeld te krijgen over hoeveel graven het gaat, wie rechthebbenden zijn en wat de onderhoudsstatus is. Gemeente Vught zal een plan ontwikkelen om een ‘Witte Anjer Perkje’ te plaatsen achter het gemeentehuis. Op verzoek van ambassadeur Leo Reawaruw zal er ook een ‘Witte Anjer Perkje’ komen in de voortuin van voormalig kamp Vught. Dit specifiek voor de KNIL Ambonezen die volgend jaar herdenken, dat zij 70 jaar geleden in Vught kwamen. Dit is een teken van respect voor deze speciale groep veteranen.

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …