Patisserie De Rouw

Loterij Zonnebloem

Leuke prijzen winnen en meteen het mooie werk van de Zonnebloem-afdeling Vught-Cromvoirt steunen? Speel dan mee met de Zonnebloemloterij! Op 12 oktober vindt de trekking plaats, dus bestel nu nog je loten! Dat kan via www.zonnebloem.nl/loten/p/zonnebloemafdeling-vught-cromvoirt of onderstaande QR-code.

Kijk ook bij

Nieuw verkeersmodel provincie voorspelt minder drukte op Vughtse wegen

Vught wil bij het opstellen van een actueel Verkeers en VervoersPlan (VVP) gebruik gaan maken …